SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Zastupnici Skupštine Županije Posavske zasjedali su u utorak, 05. ožujka 2013. godine u Domaljevcu. Pred zastupnicima  se našao dnevni red od osam točaka i to Program rada Skupštine Županije Posavske za 2013. godinu,Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upravnim pristojbama, Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu, Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Županije Posavske i Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za 2012. godinu. Na prijedlog predsjednika Vlade Županije posavske Marijana Oršolića dnevni je red dopunjen s još dvije točke Prijedlog Zakona o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima Županije posavske i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije posavske. Pero Baotić je novi zastupnik Skupštine Županije posavske. On je naslijedio Juru Zečevića iz HDZ-a 1990. Postavljeno je novih dvadesetak zastupničkih pitanja, a Ilija Mikić je pohvalio rad Vlade iz koje je između dva skupštinska zasjedanja, kako je kazao za govornicom Skupštine Županije posavske, dobio najviše odgovora do sada, no ostalo je na čekanju još sedam pitanja, a postavio je i novih pet pitanja. Anes Osmanović je pokrenuo inicijativu vezanu za invalidne osobe, a Enesa Đulovića je zanimala istraga o osobi ili osobama koji su nedavno u Orašju ispisivali neprimjerene grafite na vjerske, ali i druge objekte. Željka Ćoškovića zanimali su ravnatelji škola na području Županije
posavske, kao i školski odbori, dok je zastupnika Enesa Salkanovića zanimala revizija branitelja. Program rada Skupštine Županije posavske donio je nove smjernice o kojima se očitovao Kolegij. Program je dobio potrebnu većinu, 16 zastupnika je bilo „za“, 2 su bila protiv, a 1 suzdržan. Očitovanja o zakonskim rješenjima uz primjedbe, sugestije i prijedloge zastupnika dobili su potrebnu većinu, u drugoj i trećoj točki rješenje je prihvaćeno, u drugoj voljom 17 zastupnika, koji su glasovali „za“, 1 je bio protiv, a 3 su bila suzdržana, dok je u trećoj točki 20 zastupnika bilo „za“, dok je jedan bio protiv. Nacrti zakona su prihvaćeni u formi zaključka s većinom od 20 zastupnika koji su glasovali „za“, te jednim koji je bio suzdržan. Informacija o stanju sigurnosti u prošloj godini primljena je k znanju uz brojna pitanja, komentare i prijedloge koje je primio k znanju v.d. policijski komesar Meho Delić, podnositelj izvješća. Zakonska rješenja koja se tiču rada u MUP-u Županije posavske: Prijedlog Zakona o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima Županije posavske i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije posavske prihvaćena su sa 16 glasova „za“. U točki sedam dva su zastupnika bila protiv predloženog zakonskog rješenja, te dva suzdržana, dok je u osmoj točki 1 zastupnik bio protiv, a 4 su bila suzdržana. Na kraju zasjedanja prof. Mario Jurkić, predsjednik Skupštine Županije posavske podsjetio je zastupnike na javne rasprave po pitanju Kodeksa ponašanja.

Početak
[soundcloud]https://soundcloud.com/fijiko123-1/050313-szp-pocetak-pitanja[/soundcloud]

Prva točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/spasojevicblagoje/050313-szp-prva-tocka-program[/soundcloud]

Druga točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/fijiko123-1/050313-szp-druga-tocka-zakon[/soundcloud]

Treća točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/fijiko123-1/050313-szp-treca-tocka-upravne[/soundcloud]

Četvrta točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/fijiko123-1/050313-szp-cetvrta-tocka-javno[/soundcloud]

Peta točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/fijiko123-1/050313-szp-peta-tocka-geoloska[/soundcloud]

Šesta točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/spasojevicblagoje/050313-szp-sesta-tocka-stanje[/soundcloud]

Sedma točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/spasojevicblagoje/050313-szp-sedma-tocka[/soundcloud]

Osma točka
[soundcloud]https://soundcloud.com/spasojevicblagoje/050313-szp-osma-tocka-zakon-o[/soundcloud]