JAVNA RASPRAVA U DOMALJEVCU

DOMALJEVAC – Nakon javnih rasprava o Kodeksu ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županiji posavskoj, Skupština je u utorak, 26. ožujka 2013. godine organizirala i javnu raspravo o Nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu. Rasprava je održana u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu pred desetak zainteresiranih osoba. Javnu raspravu je vodio Mario Jurkić, predsjednik Skupštine Županije posavske, uz asistenciju Anesa Osmanovića, dopredsjednika Skupštine Županije posavske. U uvodnom izlaganju Marijan Oršolić, predsjednik Vlade Županije posavske je u ime Vlade kao predlagača Zakona je kazao kako su u zakonskom rješenju korištenje najbolje osobine sličnih zakona iz Distrikta Brčko, Sarajevskog kantona i RH. Ipak se u svim tim rješenjima Zakon bavi posebnostima Županije posavske. Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je diskusija na predloženi tekst Zakona. Svi kvalitetni prijedlozi koji su se mogli čuti na javnoj raspravi bit će ugrađeni u konačnu verziju Zakona koji će se naći na sjednici Skupštine Županije posavske, na kojoj će se nastaviti rasprava skupštinskih zastupnika u formi amandmana na zakonsko rješenje i zakon biti prihvaćen ili odbijen.