JAVNA RASPRAVA O ZAKONU

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske  razmatrala je protekloga mjeseca Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Županije Posavske te usvojila  Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava, planirana za četvrtak, 04. travnja 2013. godine u Domaljevcu. Na raspravu je pozvana zainteresirana i stručna javnost. Kako to obično biva na raspravu je došlo tek nekoliko osoba, većinom skupštinski zastupnici. Zainteresirana i stručna javnost u Županiji posavskoj nije zainteresirana za javne rasprave. Nakon javne rasprave, Prijedlog ovoga zakona ide u skupštinsku proceduru. Nacrtom zakona, kroz 60-ak članova, među ostalim, uređuju se geološka istraživanja iz nadležnosti Županije Posavske, faze izvođenja geoloških istraživanja,
geološka istraživanja i njihovo financiranje od interesa za Županiju, istražni prostor, postupak odobravanja, odbijanje zahtjeva za odobrenje geoloških istraživanja, ukidanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja, izvođenje geoloških istraživanja, utvrđivanje rezervi mineralne sirovine, kaznene odredbe i druga pitanja vezana za geološka istraživanja na području Županije. Pod geološkim istraživanjima, u smislu ovog Zakona, podrazumijevaju se istraživanja i ispitivanja koja se vrše s ciljem upoznavanja sastava i građe zemljine kore; prognoziranja, pronalaženja i utvrđivanja ležišta mineralnih sirovina tj. količina, kvaliteta i geološko-ekonomski učinci iskorištenja čvrstih, tečnih i plinovitih mineralnih sirovina i geotermalne energije; utvrđivanje geoloških i geomehaničkih osobina stijena i tla; utvrđivanje geoloških uvjeta za prostorno planiranje i projektiranje građevinskih i rudarskih objekata, zaštita terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda i geološka istraživanja i ispitivanja u cilju zaštite okoliša na prostoru Županije i od interesa za Županiju.