USVOJENA DEKLARACIJA

DOMALJEVAC, 09. srpnja 2013. godine U Domaljevcu je 08.07.2013. uz predsjedanje prof. Marija Jurkić održano V. izvanredno zasjedanje Skupštine Županije Posavske s jednom točkom dnevnog reda „Prijedlog Deklaracije o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava“. Skupštini su bili nazočni i predstavnici Udruga  iz Domovinskoga rata ŽP. Nakon pet sati rasprave usvojen je tekst Deklaracije.

Ministar branitelja u Vladi ŽP Joso Marković skupštinski zastupnicima je pojasnio razloge donošenja Deklaracije. Najviše zakonodavno tijelo Županije Posavske dalo je potporu braniteljskim Udrugama proisteklim uz Domovinskoga rata u zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava, poštivanju načela vladavine prava, zaštiti branitelja i članova njihovih obitelji te njihovih zakonom stečenih prava.

-Bili smo svjesni odgovornosti prema bivšim pripadnicima HVO-a u Županiji Posavskoj koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani svoje domovine BiH. Sukladno Ustavu i Poslovniku o radu postupili smo na jedini ispravan način i usvojili smo Deklaraciju o zaštiti braniteljskih prava. Većina prisutnih zastupnika (14) odlučila se za Deklaraciju, tri su bila suzdržana, a jedan je bio protiv smatrajući da je bilo potrebno doraditi pojedine elemente Deklaracije, kazao je predsjednik Skupštine Jurkić.

Skupština je Deklaracijom zatražila uz ostalo žurno postupanje nadležnih institucija FBiH oko implementacije presuda Ustavnog suda koje se odnose na braniteljska prava. Također se traži da se na isti način postupi i kod drugih spornih naredbi, zaključaka i naputaka.

Nakon rasprave zastupnicima se obratio Predrag Mišković predsjednik županijske Udruge HVIDRA, govoreći u ime svih predstavnika Udruga koji su podržali ponuđeni dokument. Naglasio je da Udruge nisu protiv revizije već za ispravljanje nezakonitih radnji kojih je bilo tijekom provođenja revizije. Nije sporan zakon, nego je sporna njegova provedba, naglasio je Mišković.

1.dio

2.dio