XXIV. SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 18. srpnja 2014. godine U dvorani za sjednice Skupštine Županije posavske će 30. srpnja 2014. godine (srijeda) u 9,00 sati je najavljeno održanje XXIV. sjednice Skupštine Županije posavske. Na dnevnom redu je šest točaka, tri prijedloga zakona (o koncesijama; geološkim istraživanjima; o izmjenama i dopunama Zakona o oružju), jedan prijedlog odluke (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obveza po osnovi otplate vanjskog duga u Županiji Posavskoj) i dva izvješća (o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu i o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2013. god.).

 

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog zakona o koncesijama
  2. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obveza po osnovi otplate vanjskog duga u Županiji Posavskoj
  5. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu
  6. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2013. god.