JAVNA RASPRAVA – NACRT ZAKONA O ZADRUGAMA

Skupština Županije Posavske je na svojoj VII. sjednici Skupštine, održanoj 23.03.2016.godine, razmatrala Nacrt zakona o zadrugama te usvojila  Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

Tekst Nacrta zakona  može se  preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba,  kao i obrazac za primjedbe.

Sve sugestije i primjedbe dostaviti na  e-mail adresu :    strucna.sluzba@skupstinazp.ba

Ili na adresu: Skupština Županije Posavske, sv. Ane 49, 76233 Domaljevac, ili na fax: 031/791-871

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE