JAVNI POZIV ZA PRODAJU STALNOG SREDSTVA – VOZILA

Temeljem točke II. Odluke o prodaji stalnog sredstva – vozila broj 01-02-53/17-1 od 16.06.2017. godine, članka 5. Pravilnika o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju stalnih sredstava – vozila broj 01-02-52/17 od 07.06.2017. godine  i članka 2. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog nadmetanja – licitacije za prodaju stalnih sredstava – vozila broj 01-02-53/17-2 od 16.06.2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog nadmetanja – licitacije za prodaju stalnih sredstava – vozila o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za prodaju stalnog sredstva – vozila

  1. Predmet

Predmet Javnog poziva je prodaja stalnog sredstva – vozila Skupštine Županije Posavske putem javnog nadmetanja – licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda:

Putnički automobil marke „Volkswagen“, tip PASSAT
Godina proizvodnje: 2006
Broj šasije: WVWZZZ3CZ69000237
Snaga/zapremina motora:   103 kW, dizel
Stanje: ispravno
Pređena kilometraža: 416.009 km
Registarska oznaka: K10-T-796, registrirano do 06.09.2017. godine
Početna cijena: 3.400 KM

 

  1. Pravo sudjelovanja

2.1.Vozilo koje je predmet Javnog poziva prodaje se ponuditelju koji dostavi najveću cijenu.
2.2. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene stalnog sredstva iz točke 1.  na blagajni  Vlade Županije Posavske, Jug I Obilaznica bb, Orašje.
2.3. Sudionicima u postupku prodaje čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena jamčevina će biti vraćena na blagajni nakon završetka javnog nadmetanja, dok će uplaćena jamčevina najpovoljnijem ponuditelju biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene.
2.4. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije nemaju zaposleni u Skupštini Županije Posavske, kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

  1. Pregled vozila

3.1 Vozilo se može pogledati  svakog radnog dana od dana objave  ovog Poziva u vremenu od 11,oo do 14,00 sati na parkingu Skupštine Županije Posavske, Sv. Ane 49, Domaljevac.