PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XXI. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 23.05.2018. godine – Skupština Županije Posavske na XXI. sjednici, održanoj 22.05.2018. godine razmatrala je i usvojila Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu, Zaključak o Mišljenju na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, i Zaključak o Mišljenju na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije BiH (2018-2021).

Zastupnici Skupštine primili su k znanju Informaciju o Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Drago Zečević i Senad Ahmetović.

Dana 21.05. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za društvene djelatnosti svoju XIX. sjednicu, Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju XXV.  Sjednicu i Odbor za gospodarsvo, financije i proračun svoju XX. sjednicu.

Stručna služba Skupštine

 

Audio zapis:

1.dio

2.dio

3.dio