PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S III. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske na III. redovnoj sjednici, održanoj 4.4.2019. godine razmatrala je i usvojila Program rada Skupštine Županije Posavske za 2019. godinu,  Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2018. godinu, Program rada Vlade Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu, Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2018. godinu i Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2018. godinu.

Program rada Skupštine Županije Posavske sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava i Zakona kao i drugih propisa i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, predlagače i obrađivače  pripreme materijala te rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine. Programirano je razmatranje 61 mjere (27 mjera iz normativne  i 34 iz analitičko-informativne djelatnosti).

Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Posavske, dostavljenih planova donošenja zakonskih propisa od strane resornih Ministarstava Vlade Županije Posavske, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika i radnih tijela Skupštine na dosadašnje Programe rada Skupštine Županije Posavske.

Skupština Županije Posavske tijekom 2019. godine održavat će redovite te po ukazanoj  potrebi i izvanredne sjednice.

Na sjednici Skupštine primljene su k znanju Informacija o Izvješću o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2018. godinu i Informacija o Izvješću o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2018.godinu.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici Drago Zečević i Senad Ahmetović.

Dana 3.4.2019. godine svoje prve sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, Odbor za gospodarsvo, financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti.

Tijekom zasjedanja Skupštine svoju III. sjednicu održao je Kolegij Skupštine Županije Posavske.

Stručna služba Skupštine

Slijedi audio zapis: