SASTANAK U SARAJEVU

SARAJEVO/DOMALJEVAC – U Sarajevu je održan sastanak rukovodstva Parlamenta Federacije BiH (FBiH) i predstavnika skupština županija/kantona u FBiH, na kojem je razgovarano o unapređenju procesa uspostave mehanizma i koordinacije koji će omogućiti efikasniji rad parlamenata, sinkronizaciju aktivnosti i donošenje pravne norme koja ima europsku klauzulu.Skupštinu Županije posavske na spomenutom sastanku predstavljao je dopredsjednik skupštine Anes Osmanović. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta
FBiH Fehim Škaljić je podsjetio da je BiH preuzela obavezu da u pripremi ka europskom putu ispuni uvjete iz Mape puta, te da je jedna od zadaća zahtjev da se unutar BiH na svim razinama izvrši efikasan sistem koordinacije subjekata. “Sudionici skupa su izrazili zadovoljsvo otpočinjanjem ovakvog procesa i istakli spremnost doprinošenja njegovog razvoja”, rekao je Škaljić novinarima nakon sastanka. Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Tomo Vidović kazao je da rukovodstvo Parlamenta FBiH smatra da je potrebno uspostaviti trajnu koordinaciju i suradnju između županija/kantona u FBiH i FBiH, kako bi se osiguralo donošenje svih zakona usklađenih s evropskim. “Mislimo da je potrebno uvažiti ustavne nadležnosti županija/kantona i FBiH, te u koordinaciji ubrzano raditi na donošenju tih zakona. Nadam se da ovaj sastanak predstavlja novu praksu koja će omogućiti funkcionalniju FBiH, s ciljem osiguravanja boljih uvjeta života svih građana FBiH”, rekao je Vidović. Prema njegovim riječima, dogovoreno je da će se slični sastanci zakazivati po potrebi, jer je neophodno svaka dva ili tri mjeseca razmatrati i donositi zakone koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri Parlamenta FBiH. Dopredsjednik Skupštine Županije posavske Anes Osmanović i tajnik skupštine Livanjske županije Zdravko Šarac izrazili su zadovoljstvo ovakvim načinom sastanka. “Ovo je prvi put nakon 15 godina da se konzumiraju ustavne nadležnosti, odnosno da se zajedničke nadležnosti između FBiH i županija/kantona u FBiH rješavaju zajednički, a sve u cilju izbjegavanja obaranja zakona pred ustavnim sudom i ulaska BiH u Europsku uniju”, rekao je Osmanović.