Izvješće o radu
Skupštine Županije Posavske za 2013. godinu

U 2013. godini održano je deset redovitih i jedna izvanredna sjednica Skupštine Županije Posavske. XVIII. redovita sjednica Skupštine održana je u dva zasjedanja tako da je Skupština zasjedala 12 puta u 2013. godini.

U 2013. godini došlo je do promjene u sazivu Skupštine. Zastupniku Juri Zečević je Odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH prestao mandat u Skupštini, te je Središnje izborno povjerenstvo mandat dodjelilo slijedećem sa liste HDZ 1990, tako da je saziv Skupštine u 2013. godini slijedeći:

Mario Jurkić, Mijo Matanović, Ružica Vukić, Đuro Delić, Željko Ćošković, Juro Zečević (do prestanka mandata), Pejo Damjanović, Ilija Mikić, Ninoslav Sušilović, Anes Osmanović, Enes Salkanović, Mustafa Jupić, Nuhad Garić, Enes Đulović, Nada Ćulap, Ilija Ilić, Marko Kamenjaš, Marija Oršolić, Milica Mišković, Anđa Đordić, Jozo Blažević i Pero Baotić (od 05.03.2013.g.).

Rad zastupnika
Zastupnici koji su prisustvovali svim zasjedanjima Skupštine: Željko Ćošković, Đuro Delić, Nada Ćulap, Ilija Ilić, Juro Zečević (do prestanka mandata), Marija Oršolić, Ilija Mikić, Anes Osmanović, Enes Đulović, Jozo Blažević i Ninoslav Sušilović; (11 zastupnika).

Zastupnici koji su izostali s jednog zasjedanja Skupštine: Mijo Matanović, Ružica Vukić, Marko Kamenjaš, Milica Mišković, Pejo Damjanović, Mustafa Jupić i Pero Baotić; (7 zastupnika).

Zastupnik Mario Jurkić izostao je s dva zasjedanja Skupštine.

Zastupnica Anđa Đordić i zastupnik Nuhad Garić nisu nazočili na pet zasjedanja, a zastupnik Enes Salkanović na osam zasjedanja Skupštine.

Zastupnici u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i u 2013. godini bili su Mijo Matanović i Enes Salkanović.

Kada je u pitanju učešće u raspravama na sjednicama Skupštine učestvovali su: Mario Jurkić – predsjednik Skupštine, Anes Osmanović – zamjenik predsjednika Skupštine, Mustafa Jupić – predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, Nada Ćulap – predsjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, Pejo Damjanović – predsjednik Odbora za gospodarstvo, proračun i financije, Željko Ćošković – predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, Enes Salkanović – predsjednik Mandatno-imunitetne komisije, Mijo Matanović – predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH i Marija Oršolić – predsjednica Kluba zastupnika HDZ 1990), a u pojedinačnoj raspravi najviše su učestvovali: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i Ilija Mikić.

Dvoje zastupnika nisu nikako koristili svoje pravo i obvezu učešća u diskusijama i raspravama tijekom sjednica Skupštine: Anđa Đordić i Pero Baotić.

Ove godine, po prvi puta, zakonske prijedloge u skupštinsku proceduru uputili su i zastupnici Skupštine:
– Ninoslav Sušilović – Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima u Županiji Posavskoj;
– Enes Đulović – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela Skupštine Županije Posavske;
– Anes Osmanović – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organiziciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske.

U 2013. godini po točkama dnevnog reda predloženo je 53 Amandmana od strane: Klub zastupnika HDZ 1990 (1), Zastupnici HDZ BiH – Mijo Matanović, Nada Ćulap, Ilija Ilić – (1), Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo (2 popravka), Ninoslav Sušilović (23), Anes Osmanović (16), Enes Đulović (4), Ilija Mikić (3), Mario Jurkić (1), Milica Mišković (1) i Anes Osmanović i Mario Jurkić zajedno (1).

Zaključke po točkama dnevnih redova predložili su: Odbor za društvene djelatnosti 2, Enes Đulović 2, Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo 1, Anes Osmanović 1, Mustafa Jupić 1, Mijo Matanović 1, Ninoslav Sušilović 1 i Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, proračun i financije zajedno 1.

Tijekom 2013. godine postavljena su 132 zastupničkih pitanja od strane 12 zastupnika (Ilija Mikić 40, Anes Osmanović 32, Ninoslav Sušilović 25, Enes Đulović 16, Mustafa Jupić 4, Jozo Blažević 4, Đuro Delić 4, Željko Ćošković 2, Enes Salkanović 2, Mijo Matanović 1, Nuhad Garić 1 i Nada Ćulap 1).

Predloženo je i 70 inicijativa od strane 8 zastupnika (Anes Osmanović 29, Ilija Mikić 22, Ninoslav Sušilović 6, Đuro Delić 5, Enes Đulović 4, Enes Salkanović 2, Željko Ćošković 1 i Jozo Blažević 1).

Stručna služba Skupštine je postavljena pitanja i predložene inicijative blagovremeno upućivala na adrese upitanima.

Do konca godine upitanici su odgovorili na 86 postavljenih pitanja, većinom pisanim putem a dio usmeno izravno na sjednici.

Odgovore na zastupnička pitanja koji su dostavljeni u pisanoj formi, Stručna služba Skupštine, blagovremeno je upućivala zastupnicima uz poziv i materijale za sjednice Skupštine.

Sukladno Zakonu o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske zastupnička naknada iznosi 350, 00 KM mjesečno.

Za dolazak na sjednicu Skupštine ili stalnog tijela Skupštine zastupnici koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa u Skupštini i članovi stalnog tijela imaju osigurane troškove u iznosu od 50 KM.

U 2013. godini u radnom odnosu u Skupštini su i dalje bili Mario Jurkić-predsjednik Skupštine i Anes Osmanović-zamjenik predsjednika Skupštine, profesionalni zastupnici (Mustafa Jupić, Ninoslav Sušilović, Ilija Mikić, Jozo Blažević, Ilija Ilić i Nada Ćulap) a radni odnos su zasnovali i Pero Baotić i Enes Đulović.

Rad Skupštine Županije Posavske

Programom rada Skupštine za 2013. godinu planirano¸je donošenje 69 mjera (Amandmani na Ustav Županije Posavske, Poslovnik o radu Skupštine Županije Posavske, 22 Zakona, 3 mjere vezano za Proračun i 42 ostalih mjera – Izvješća, Informacije, Programi rada i Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija Županije Posavske).

U ovom sazivu Skupštine ovo je najveći broj planiranih mjera – 2011.godine bilo planirano 40 mjera, a 2012.godine 62 mjere.

Od Programom predviđenih usvojeno je 40 mjera (9 Zakona, 28 ostalih mjera, 2 mjere vezano za Proračun i Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija Županije Posavske).

Ostale mjere nisu razmatrane iz razloga što ih predviđeni predlagatelj nije dostavio u skupštinsku proceduru ili su povučene s dnevnog reda od strane predlagatelja, a 2 mjere su u proceduri: Amandmani na Ustav Županije Posavske – usvojeni poticaji i Zakon o geološkim istraživanjima – prihvaćen u formi Nacrta.

Stručna služba Skupštine je, prateći dinamiku Programa rada, redovno tražila predviđeno kako slijedi:
– akt broj 01-49-6/13-6 od 18.02.2013. g. upućen Vladi i Ministarstvima: poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; zdravstva, rada i socijalne politike; prometa, veza, turizma i zaštite okoliša; gospodarstva i prostornog uređenja; unutarnjih poslova.
– akt broj 01-49-27/13-24 od 05.04.2013. g. upućen Vladi i Ministarstvima: poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; zdravstva, rada i socijalne politike;
– akt broj 01-49-6/13-34 od 17.06.2013. g. upućen Vladi i Ministarstvima; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; prometa, veza, turizma i zaštite okoliša; gospodarstva i prostornog uređenja;
– akt broj 01-49-6/13-56 od 11.09.2013. g. upućen Vladi – urgencija
– akt broj 01-49-6/13-58 od 30.09.2013. g. upućen Vladi, Tajniku vlade, resornim Ministarstvima, pojedinačno svakom od predviđenih predlagatelja.
– akt broj 01-49-6/13-88 od 28.11.2013. g. upućen Vladi – ponovljena urgencija.

U 2013. godini razmatrane su i 32 mjere koje nisu bile predviđene Programom rada (12 Zakona predloženih od strane Vlade, 6 Nacrta zakona, 12 Odluka, 1 Deklaracija i 1 Poticaji).

Na sjednicama tijekom 2013. godine Skupština je razmatrala i raspravljala ukupno o 72 točke dnevnog reda – 21 Zakon, 6 Nacrta zakona, 12 Odluka, 2 mjere vezano za Proračun, 30 ostalih mjera (Izvješća, Programi, Informacije, Kodeks i Poticaji) i 1 Deklaracija.

Analizirajući mjere koje je Skupština realizirala u 2013.godini vidljivo je da je usvojen veliki broj Zakona, ukupno 21, od čega je 5 temeljnih zakona, a 16 su izmjene i dopune već postojećih zakonskih akata i to je najveći broj usvojenih zakona u ovom sazivu Skupštine – 2011.godine usvojeno 5, a 2012.godine 6 zakona.

Tijekom 2013.godine, po prvi puta su zakoni, u ovom sazivu Skupštine, razmatrani i u formi nacrta, tako da je redovnu proceduru prošlo 4 zakona (Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u ŽP, Zakon o inspekcijama Županije Posavske i Zakon o šumama) kao i Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija Županije Posavske ).

Skupština Županije Posavske je 2013.godine donijela, razmatrala i primila k znanju slijedeće:

ZAKONE

1. Zakon o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu
2. Zakon o javno-privatnom partnerstvu
3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u ŽP
4. Zakon o inspekcijama Županije Posavske
5. Zakon o šumama

ZAKONE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
3. Zakon o dopuni Zakona o upravnim pristojbama
4. Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske – XII sjednica
5. Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske
6. Zakon o izmjeni Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj
7. Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske – XIV sjednica
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
9. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna ŽP za 2013.g. – XV sjednica
10. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna ŽP za 2013.g. – XVI sjednica
11. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravobraniteljstvu
12. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna ŽP za 2013.g–XVIII sjednica
13. Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu
14. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o srednjem školstvu
15. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna ŽP za 2013.g. – XIX sjednica
16. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

NACRTE ZAKONA
1. Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske
2. Zakon o javno-privatnom partnerstvu
3. Zakon o geološkim istraživanjima Županije Posavske
4. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
5. Zakon o šumama
6. Zakon o inspekcijama Županije Posavske

PRORAČUNI ŽUPANIJE POSAVSKE
1. Proračun Županije Posavske za 2013. godinu
2. Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

ODLUKE
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obveza po osnovi III Stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom
2. Odluka o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo
3. Odluka o izboru člana Mandatno-imunitetne komisije
4. Odluka o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje Neovisnog odbora za izbor i reviziju
5. Odluka o raspisivanju Ponovnog natječaja za izbor i imenovanje Neovisnog odbora za izbor i reviziju
6. Odluka o obuci zastupnika
7. Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Amandmana 1 na Podugovor o kreditu od 20.03.2012. godine za Projekt nabave, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje
8. Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Županijske bolnice u Orašju
9. Odluka o izradi prečišćenog teksta Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske
10. Odluka o dopuni Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj
11. Odluka o privremenom financiranju Županije Posavske za razdoblje siječanj-ožujak 2014.g
12. Odluka o davanju medicinske opreme u vlasništvo Županijskoj bolnici Orašje

RAD SKUPŠTINE
1. Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2012. godinu
2. Program rada Skupštine Županije Posavske za 2013. godinu
3. Kodeks ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini ŽP

RAD VLADE
1. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2012. godinu
2. Program rada Vlade Županije Posavske za 2013. godinu

IZVJEŠĆA I PROGRAMI
1. Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva Odžak za 2012. godinu
2. Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu
3. Plan i program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu
4. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2012. godinu
5. Program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu
7. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu
8. Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2012. godinu
9. Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2013. godinu
10. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2012.g.
11. Plana i program rada Županijske bolnice Orašje za 2013. godinu
12. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine
13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine
14. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2012. godinu
15. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2013.godinu

INFORMACIJE
1. Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva za 2012. godinu
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za 2012. godinu
3. Informacija o stanju u zdravstvu
4. Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2012. godinu
5. Informacija o radu Općinskog suda u Orašju za 2012. godinu
6. Informacija o radu Turističke zajednice Županije Posavske za 2012. godinu
7. Informacija o Programu rada Turističke zajednice Županije Posavske za 2013.g.
8. Informacija o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
9. Informacija o Akcionom planu u oblasti invalidnosti

OSTALO
1. Poticaji za promjenu Ustava Županije Posavske
2. Deklaracija o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava

ZAKLJUČCI
– Zaključak po Izvješću o radu Skupštine Županije Posavske za 2012. g. (prijedlog Anesa Osmanović)
– Zadužuju se Kolegij Skupštine Županije Posavske i Kolegij Vlade Županije Posavske da održe zajednički sastanak i usuglase Programe rada Skupštine i Vlade za 2013. godinu.
– Zaključak po Nacrtu Kodeka ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske (prijedlog Odbora za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo)
– Na prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo Skupština Županije Posavske usvaja da se provede Javna rasprava oko Kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske u roku od 60 dana od dana usvajanja Nacrta Kodeksa.
– Zaključak po Nacrtu Kodeka ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt Kodeksa kao dobru osnovu za izradu Prijedloga Kodeksa.
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga Kodeksa.
– Zaključak po točki dnevnog reda Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt zakona kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona.
– U roku od 30 dana provest će se Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona.
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga zakona.
– Zaključak po točki dnevnog reda Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Županije Posavske:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt zakona kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona.
– U roku od 30 dana provest će se Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona.
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga zakona.
– Zaključak po točki dnevnog reda Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt zakona kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona.
– U roku od 30 dana provest će se Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona.
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga zakona.
– Zaključak po točki dnevnog reda Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu (prijedlog Mustafe Jupić)
– Skupština Županije Posavske zadužuje Vladu da Institucije koje su obuhvaćene Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu podnesu Izvješće o svom radu Skupštini Županije Posavske.

– Zaključci po točki dnevnog reda Nacrt zakona o šumama:
– prijedlog Odbora za društvene djelatnosti:
– Javne rasprave o Nacrtu zakona o šumama obaviti u sve tri općine.
– prijedlog Ninoslava Sušilović:
– Skupština Županije Posavske zadužuje Vladu da do Javne rasprave o Nacrtu Zakona o šumama izvrši ispravku jezični pogreški te da se ubace definicije stručnih pojmova.
– Zaključak Skupštine:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt zakona kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona.
– U roku od 30 dana provest će se Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona u sve tri općine
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga zakona.
– Zaključak po točki dnevnog reda Odluka o obuci zastupnika Skupštine Županije Posavske (prijedlog Mije Matanović)
– Članak 1. da glasi: „Organizira se obuka zastupnika Skupštine Županije Posavske radi njihovog informiranja i kontinuiranog stručnog usavršavanja“.
– Zaključak po točki dnevnog reda Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu (prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo i Odbora za gospodarstvo, proračun i financije):
– Odbor predlaže da se članak 1. Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu u cijelosti briše, dok se ne dobije pisano očitovanje Središnjeg izbornog povjerenstva.
– Zaključak po točki dnevnog reda Nacrt zakona o inspekcijama Županije Posavske:
– Skupština prihvata ovaj Nacrt zakona kao dobru osnovu za izradu Prijedloga zakona.
– U roku od 60 dana provest će se Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona u sve tri općine.
– Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzete u razmatranje pri izradi Prijedloga zakona.
– Zaključak po točki dnevnog reda Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2013.g. (prijedlog Odbora za društvene djelatnosti):
– Predlaže se da Skupština Županije Posavske usvoji Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period 2013 – 2018 u roku od 2 mjeseca.

JAVNE RASPRAVE
U 2013.godina Skupština Županije Posavske je sprovela 6 Javnih rasprava o Nacrtima mjera koje su prihvaćene u Skupštini Županije Posavske:
– Nacrt Kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske –Javna rasprava u vremenu 28.02.2013.-14.03.2013.
Javna rasprava je organizirana u sve tri općine Županije Posavske .
U Domaljevcu 28.02.2013.godine, počela u 12,20 završila u 13,30, prisutnih 10.
U Orašju 07.03.2013. godine, nije bilo zainteresiranih.
U Odžaku 14.03.2013. godine, počela u 12,10 završila u 12,30, prisutnih 13.
Primjedbe i sugestije dostavili su: Ilija Damjanović, Ilija Mikić, Ninoslav Sušilović i Mijo Matanović.
– Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu – Javna rasprava u vremenu 19.03.2013.-05.04.2013.
Održana u Domaljevcu 26.03.2013. godine, počela u 14,10 završila u 15,40, prisutnih 17, primjedbe i sugestije dostavili su: Ilija Vukić, Ninoslav Sušilović i Mirzeta Topolović.
– Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Županije Posavske – Javna rasprava u vremenu 28.03.2013.-15.04.2013. Održana u Domaljevcu 04.04.2013.godine, počela u 14,05 zavrsila u 14,50, prisutnih 13, nije bilo primjedbi i sugestija.
– Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj – Javna rasprava u vremenu 15.05.2013.-31.05.2013.
Održana u Domaljevcu 23.05.2013. godine, počela u 12,30 završila u 13,30, prisutnih 29.

Primjedbe i sugestije dostavili su: Sindikat državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Sindikat državnih službenika i namještenika Općine Orašje, Općina Orašje, Općinski organi uprave Općine Odžak, Mijo Matanović, Perica Vuković i Mirzeta Topolović.
– Nacrt zakona o šumama – Javna rasprava u vremenu 14.06.2013.-30.06.2013.
Javna rasprava je organizirana u sve tri općine Županije Posavske.
U Orašju 24.06.2013. godine, počela u 12,15 završila u 13,00, prisutnih 9.
U Odžaku 25.06.2013. godine, počela u 12,00 završila u 13,30, prisutnih 19.
U Domaljevcu 26.06.2013.godine, nije bilo zainteresiranih.
Primjedbe i sugestije dostavili su: Općina Odžak-Služba za gospodarstvo i LER, LU „Fazan“ Odžak, LU „Kuna“ Domaljevac, LU „Sava“ Orašje, Ninoslav Sušilović i Mirzeta Topolović.
– Nacrt zakona o inspekcijama Županije Posavske – Javna rasprava u vremenu 26.08.2013.-20.09.2013.
Javna rasprava je organizirana u sve tri općine Županije Posavske .
U Domaljevcu 16.09.2013.godine, nije bilo zainteresiranih.
U Orašju 17.09.2013. godine, počela u 13,10 završila u 14,40, prisutnih 6.
U Odžaku 18.09.2013. godine, počela u 13,15 završila u 14,45, prisutnih 18.
Primjedbe i sugestije dostavili su Ivo Živković I Udruženje građana Županije Posavske “Klub potrošača”.

Mjere koje su bile predviđene Programom rada a nisu realizirane zbog nedostavljanja materijala ili povlačenja sa dnevnog reda od strane predlagatelja:

– Poslovnik o radu Skupštine Županije Posavske
Predlagatelj: Predsjednik Skupštine
Obrađivač: Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo
(NAPOMENA: predlagatelj povukao sa dnevnog reda XX.sjednice)

– Zakon o koncesijama
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Kabinet Predsjednika Vlade

– Zakon o geološkim istraživanjima
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Kabinet Predsjednika Vlade
(NAPOMENA: zakon razmatran u formi nacrta, javna rasprava okončana 15.04.2013.g., više puta tražen od predlagatelja ali nije dostavljen u formi prijedloga u skupštinsku proceduru – bez obrazloženja)

– Zakon o ugostiteljstvu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministrastvo gospodarstva i prostornog uređenja

– Zakon o trgovini
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministrastvo gospodarstva i prostornog uređenja

– Zakon o komunalnom gospodarstvu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministrastvo gospodarstva i prostornog uređenja
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu)

– Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu)

– Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova

– Zakon o izmjenama Zakona o oružju
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova

– Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu)

– Zakon o športu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu)

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu)

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo branitelja
(NAPOMENA: zakon bio predviđen i Programom rada za 2012.godinu, Zakon povučen od strane predlagatelja sa dnevnog reda XV. Sjednice održane 04.06.2013. godine, dostavljen ponovo u Stručnu službu Skupštine 09.12.2013.g, Zaključkom Kolegija Skupštine vraćen Vladi Županije Posavske iz razloga što uz njega nije dostavljena potrebna dokumentacija sukladno Poslovniku Skupštine Županije Posavske.)

– Izvješće o radu Županijskog ureda za raseljene za 2012. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske

– Program rada Županijskog ureda za raseljene za 2013. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
(NAPOMENA: Materijali bili predviđeni i Programom rada za 2012.godinu ali nisu dostavljani Skupštini, ove godine Ured je dostavio materijale ali oni nisu prošli procedure Vlade)

– Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2012. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske

– Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2012. godinu
Predlagatelj: Zavod za javno zdravstvo

– Program rada Zavoda za javno zdravstvo za 2013. godinu
Predlagatelj: Zavod za javno zdravstvo

– Izvješće o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2012. godinu
Predlagatelj: Služba za upošljavanje Županije Posavske

– Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Služba za upošljavanje Županije Posavske
(NAPOMENA: Materijali bili predviđeni i Programom rada za 2012.godinu, nisu dostavljani u Skupštinu)

– Izvješće o radu Gospodarske komore Županije Posavske za 2012. godinu
Predlagatelj: Gospodarska Komora

– Program rada Gospodarske komore Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Gospodarska komora
(NAPOMENA: Materijali bili predviđeni i Programom rada za 2012.godinu, nisu dostavljani u Skupštinu)

– Informacija o radu Povjerenstva za državnu službu za 2012. godinu
Predlagatelj: Povjerenstvo za državnu službu
(NAPOMENA: Materijali bili predviđeni i Programom rada za 2012.godinu, nisu dostavljani u Skupštinu)

– Informacija o stanju u poljoprivredi u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
(NAPOMENA: Informacija dostavljena u Skupštinu 31.12.2013. g.)

– Informacija o stanju u gospodarstvu u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
(NAPOMENA: Informacija povučena od strane Vlade Županije Posavske sa dnevnog reda XIX. Sjednice Skupštine, ponovno dostavljena u Skupštinu 31.12.2013. g.)

– Informacija o stanju prometa i veza u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
(NAPOMENA: Informacija dostavljena u Skupštinu 31.12.2013. g.)

Skupština Županije Posavske je redovno i transparentno surađivala s organima i organizacijama u Županiji, Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini, u inozemstvu, s Organizacijama Međunarodne zajednice (OHR, OSCE, EUPM itd), s nevladinim organizacijama (CCI, organizacije mladih), organizacijama sindikata u Županiji Posavskoj, kao i predstavnicima medija.

U cilju boljeg i kvalitetnijeg informiranja javnosti o radu i aktivnostima koje se provode u Skupštini 2011. godine pokrenuta je službena internet stranica www.skupstinazp.ba .

Stranica je u 2013. godini pored najava sjednica, postavljanja materijala koji će biti na sjednicama, izvješća sa sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine, pratila i protokolarne aktivnosti Skupštine, kao i sva druga događanja, a sukladno Zaključku na VI. sjednice Skupštine na stranici su objavljivani i tonski zapisi sa zasjedanja Skupštine razvrstani po točkama dnevnog reda.

Rad Klubova naroda, Kolegija Skupštine, radnih tijela Skupštine i Odbora i Komisija koje imenuje Skupština

Klub Hrvata u Skupštini Županije Posavske

Odluka o formiranju Kluba Hrvata donesena je 01.04.2011. godine.

Tijekom 2013. godine Klub nije zasjedao.

Klub Bošnjaka u Skupštini Županije Posavske

Odluka o formiranju Kluba Bošnjaka donesena je 01.04.2011. godine.

Tijekom 2013. godine Klub je zasjedao jednom.

Sjednici su prisustvovali: Anes Osmanović, Enes Salkanović, Enes Đulović i Mustafa Jupić, dok je Nuhad Garić izostao s ovog zasjedanja.

Kolegij Skupštine Županije Posavske

Sastav Kolegija: Mario Jurkić-predsjednik Skupštine, Anes Osmanović-zamjenik predsjednika Skupštine i predsjednik Kluba zastupnika SDA i SzBiH, Juro Zečević-predsjednik Kluba zastupnika HDZ 1990 (do prestanka mandata), Mijo Matanović-predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH i Ninoslav Sušilović-predsjednik Mješovitog kluba zastupnika (do postojanja Kluba), a novi članovi Kolegija su Marija Oršolić – predsjednica Kluba zastupnika HDZ 1990 (od 05.03.2013.g.) i Pero Baotić – predsjednik Kluba samostalnih zastupnika (od 18.12.2013.g.)

Tijekom 2013. godine Kolegij je održao dvadeset sjednica i razmatrao 47 točki dnevnog reda.

Članovi Kolegija Ninoslav Sušilović, Juro Zečević (do prestanka mandata) i Pero Baotić (od formiranja Kluba) prisustvovali su svim sjednicama, Anes Osmanović izostao je s jednog zasjedanja, a Mario Jurkić, Mijo Matanović i Marija Oršolić izostali su s dvije sjednice Kolegija.

O radu Kolegija, Stručna služba Skupštine, vodi pisanu evidenciju.

Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo

Sastav Odbora:

– Iz reda zastupnika: Nada Ćulap-predsjednica, Željko Ćošković, Mijo Matanović, Juro Zečević (do prestanka andata) i Marija Oršolić od 10.04.2013.g..

– Iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika: Safeta Sejdić, Vitomir Ćošković i Ivo Nedić.

Odbor je imenovan 28.06.2011.god.

U 2013. godini Odbor je održao deset sjednica.

Članice Odbora Nada Ćulap i Marija Oršolić (od imenovanja) prisustvovale su na svim sjednicama, Mijo Matanović izostao je s jednog zasjedanja, Željko Ćošković i Ivo Nedić izostali su s dva zasjedanja, Vitomir Ćošković s tri, a Safeta Sejdić s pet zasjedanja.

Na sjednicama tijekom 2013. godine Odbor je razmatrao i raspravljao o 75 točki dnevnog reda.

Izvješća s sjednica Odbora u pisanoj formi, Stručna služba Skupštine, dostavlja zastupnicima.

Odbor za gospodarstvo, proračun i financije

Sastav Odbora:

– Iz reda zastupnika: Pejo Damjanović-predsjednik, Ilija Ilić, Marko Kamenjaš i Jozo Blažević.

– Iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika: Rešida Beširević, Marijan Nedić i Marinko Božić.

Odbor je imenovan 28.06.2011.godine.

U 2013. godini Odbor je održao deset sjednica.

Članovi Odbora Marijan Nedić, Ilija Ilić i Jozo Blažević izostali su s jednog zasjedanja, Rešida Beširević, Pejo Damjanović i Marko Kamenjaš izostali su s dva zasjedanja, a Marinko Božić je izostao s 8 zasjedanja.

Na sjednicama tijekom 2013. godine Odbor je razmatrao i raspravljao o 74 točki dnevnog reda.

Izvješća s sjednica Odbora u pisanoj formi, Stručna služba Skupštine, dostavlja zastupnicima.

Odbor za društvene djelatnosti

Sastav Odbora:

– Iz reda zastupnika: Mustafa Jupić–predsjednik, Ninoslav Sušilović, Milica Mišković i Anđa Đordić.

– Iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika: Adnan Ahmetović, Josip Marković i Joso Marošević.

Odbor je imenovan 28.06.2011.godine.

U 2013. godini Odbor je održao deset sjednica.

Član Odbora Ninoslav Sušilović prisustvovao je svim zasjedanjima, Mustafa Jupić i Josip Marković nisu prisustvovali jednoj sjednici, Joso Marošević i Adnan Ahmetović izostali su s dva zasjedanja, Milica Mišković s tri, a Anđa Đordić nije prisustvovala na sedam zasjedanja.

Na sjednicama tijekom 2013. godine Odbor je razmatrao i raspravljao o 75 točki dnevnog reda.

Izvješća s sjednica Odbora u pisanoj formi, Stručna služba Skupštine, dostavlja zastupnicima.

Članovi Odbora iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika sukladno Zakonu o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije imaju mjesečnu naknadu u iznosu od 50,00 KM i za dolazak na sjednicu osigurane troškove u iznosu od 50,00 KM.

Mandatno – imunitetna komisija

Od 07.05.2013. godine Komisija radi u sastavu Enes Salkanović – predsjednik, Pero Baotić i Đuro Delić.

Komisija je u 2013. godini zasjedala jednom zbog uvida u certifikat i Izjavu zastupnika o prihvaćanji ili odbijanju mandata, mandat zastupnika Pere Baotić.

Komisija za izbor i imenovanja

Od 19.05.2011. godine Komisija radi u sastavu Željko Ćošković – predsjednik, Ružica Vukić, Marija Oršolić, Nuhad Garić i Ilija Mikić.

Komisija je u 2013. godini zasjedala četiri puta i razmatrala 9 točki dnevnog reda.

Članovi Komisije Željko Ćošković, Marija Oršolić, Ružica Vukić i Ilija Mikić prisustvovali su svim sjednicama, a Nuhad Garić izostao je s jednog zasjedanja.

Rad Komisije je uredno evidentiran od strane Stručne službe Skupštine.

Neovisni odbor za izbor i reviziju

Sastav Odbora:

– Iz reda građana: Marijan Pejičić–predsjednik, Damir Berbić–zamjenik predsjednika, Darko Župarić i Franjo Paradžik.

– Iz reda predstavnika MUP-a Marijan Mikić i Zdenko Ćubel.

Član Odbora Marijan Mikić 25.09.2013. godine podnio je ostavku.

Odboru je Odlukom Skupštine 19.05.2011. godine produžen mandat do imenovanja novog saziva Odbora.

Odbor je tijekom 2013. godine održao četiri sjednice, a o radu Odbora Stručna služba Skupštine vodi evidenciju.

Članovi Odbora Marijan Pejičić, Darko Župarić, Zdenko Ćubel i Marijan Mikić – do podnošenja ostavke, prisustvovali su svim zasjedanjima, a Franjo Paradžik i Damir Berbić izostali su s dva zasjedanja.

Na održanim sjednicama Odbor je razmatrao i usvajao materijale iz djelokruga svojih poslova.

Članovi Odbora imaju mjesečnu naknadu u iznosu od 100,00 KM kao i za dolazak na sjednicu osigurane troškove u iznosu od 50,00 KM.

Nadzorni odbor županijske Agencije za privatizaciju

Sastav Odbora: Tunjo Marošević, Redžo Omerbašić i Drago Kobaš.

Odbor je tijekom 2013. godine održao jednu sjednicu.

Svi Članovi Odbora prisustvovali su na ovoj sjednici.

Članovi Odbora imaju mjesečnu naknadu u iznosu od 100,00 KM.

Stručna služba Skupštine Županije Posavske

Služba je radila u sastavu Lucija Matić, Mandica Špionjak i Drago Knežević te u svom radu pokazala je visoku profesionalnost i stručnost.

Služba je tijekom 2013. godine obavljala slijedeće poslove:

– normativno-pravne, stručno-operativne, administrativne i druge poslove za pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine, Klubova naroda, Kolegija Skupštine, radnih tijela Skupštine i Odbora i Komisija koje imenuje Skupština.

– pratila tijek sjednica – 36 zasjedanja – Skupštine, Kolegija Skupštine, radnih tijela i Odbora i Komisija koje imenuje Skupština, izrađivala zapisnike, zaključke i izvješća, provodila njihovo upućivanje Vladi, županijskim tijelima uprave i drugim organima i organizacijama.

– pripremala i izrađivala Program rada i Izvješće o radu Skupštine, te nacrte i prijedloge akata iz djelokruga rada Skupštine i njezinih radnih tijela te Komisija i Odbora koje imenuje Skupština.

– pripremala i stručno obrađivala materijale za sudjelovanje Predsjednika i Zamjenika predsjednika u radu Skupštine.

– organizirala poslove vezane za suradnju Skupštine s organima i organizacijama u Županiji, Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini, u inozemstvu, s Organizacijama Međunarodne zajednice (OHR, OSCE, EUPM itd), s nevladinim organizacijama te predstavnicima medija.

– brinula se o pravima zastupnika Skupštine i članova radnih tijela Skupštine te članova Odbora i Komisija koje imenuje Skupština (prava iz radnog odnosa, obračun i blagovremena isplata naknada, dostavljanje poziva i materijala za sjednice u pisanoj i elektronskoj verziji, administrativni i drugi poslovi).

– pripremala materijale, iz svog djelokruga rada, za objavu na službenoj Internet stranici.

– organizirala šest Javnih rasprava za mjere koje su u Skupštini Županije Posavske prihvaćene u formi Nacrta.

Materijalno-tehnička opremljenost ove Službe je zadovoljavajuća što doprinosi adekvatnom izvršavanju poslova.

Financijsko izvješće

Novčana sredstva na razdjelu Skupština i Stručna služba Skupštine predviđena u Proračunu kao i u rebalansu Proračuna za 2013. godinu trošena su transparentno i sukladno potrebama u radu.

Redovnim praćenjem raspoloživih sredstava te blagovremenom preraspodjelom istih nije bilo prekoračenja proračunskih stavki, a na pojedinim su ostvarene znatne uštede.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
S K U P Š T I N A
Broj: 01-02-04/14
Domaljevac, 28. siječanj 2014.g.