Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Skupštine Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 6/01), Skupština Županije Posavske na sjednici od 28.01.2014. godine, d o n o s i

P R O G R A M    R A D A
SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2014. GODINU

          Program rada Skupštine Županije Posavske sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava i Zakona kao i drugih poslova i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, predlagače i obrađivače  pripreme materijala te rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine.

Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Posavske, dostavljenih planova donošenja zakonskih propisa od strane resornih Ministarstava Vlade Županije Posavske, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika i radnih tijela Skupštine na dosadašnje Programe rada Skupštine Županije Posavske.

Skupština Županije Posavske tijekom 2014. godine održavat će redovite te po ukazanoj  potrebi i izvanredne sjednice.

I – Normativna djelatnost

            Skupština Županije Posavske
– Amandmani na Ustav Županije Posavske  usuglašeni sa Ustavom Federacije BiH
Predlagatelj: Skupština Županije Posavske
Obrađivač: Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo
Rok: tijekom 2014. godine

– Poslovnik o radu Skupštine Županije Posavske
            Predlagatelj: Skupština Županije Posavske
Obrađivač: Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo
Rok: tijekom 2014. godine

– Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Ninoslav Sušilović – zastupnik
Obrađivač: Ninoslav Sušilović i Stručna služba Skupštine
Rok: tijekom 2014. godine

– Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela Skupštine Županije Posavske
Predlagatelj: Enes Đulović – zastupnik
Obrađivač: Enes Đulović i Stručna služba Skupštine
Rok: tijekom 2014. godine

– Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organiziciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske.
Predlagatelj: Anes Osmanović
Obrađivač: Anes Osmanović i Stručna služba Skupštine
Rok: tijekom 2014. godine

Vlada Županije Posavske

– Zakon o geološkim istraživanjima
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Kabinet Predsjednika Vlade
Rok: I kvartal 2014. godine
NAPOMENA: Zakon je prošao proceduru Nacrta i javne rasprave, ali još uvijek nije dostavljen u Skupštinu u formi Prijedloga.

– Zakon o ugostiteljstvu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o trgovini
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o komunalnom gospodarstvu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova

– Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o izmjenama Zakona o oružju
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo unutarnjih poslova
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa

– Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Rok:  tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o športu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Rok:  tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

– Zakon o kulturi
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Rok:  tijekom 2014. godine

– Zakon o muzejskoj djelatnosti
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa
Rok:  tijekom 2014. godine

Ministarstvo financija
–          Proračun Županije Posavske za 2014. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok:  I  kvartal 2014. godine

–          Zakon  o  izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2014. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok:  I  kvartal 2014. godine

–          Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2014. godinu.
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok:  IV kvartal 2014. godine

–          Proračun Županije Posavske za 2015. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok:  IV  kvartal 2014. godine

–          Zakon  o  izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu

Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok:  IV  kvartal 2014. godine

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike

Zakon o porodnim naknadama
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
Rok: II kvartal 2014. godine

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
Rok: II kvartal 2014. godine

– Odluka o dopuni Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
Rok: II kvartal 2014. godine

Ministarstvo branitelja

– Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo branitelja
Rok: tijekom 2014. godine
NAPOMENA: Zakon bio predviđen u Programu rada za 2013. godinu

II – Analitičko informativna djelatnost

Izvješća, Informacije i Analize

  • 1.   Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2013. godinu

Predlagatelj: Predsjednik Skupštine
Obrađivač: Stručna služba Skupštine
Rok: I kvartal 2014. godine

2. Program rada Skupštine Županije Posavske za 2014.godinu
Predlagatelj: Predsjednik Skupštine Županije Posavske
Obrađivač: Stručna služba Skupštine
Rok: I kvartal 2014. godine

3. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: I kvartal 2014. godine

4. Program rada Vlade Županije Posavske za 2014.godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: I kvartal 2014. godine

5. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2013. godinu
Predlagatelj: Županijsko pravobraniteljstvo
Rok: II kvartal 2014. godine

6.  Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013.godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok: II kvartal 2014. godinu

7. Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok: II kvartal 2014. godine

8. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za period od 01.01.-30.06.2014. godine
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok: III kvartal 2014. godine

9. Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za period od 01.01. – 30.06.2014. godine
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Obrađivač: Ministarstvo financija
Rok: III kvartal 2014. godine

10. Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2013. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

11. Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2014. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

12. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2013. g.
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

13. Izvješće o radu Županijske bolnice za 2013. godinu
Predlagatelj: Županijska bolnica
Rok: II kvartal 2014. godine

14. Program rada Županijske bolnice za 2014. godinu
Predlagatelj: Županijska bolnica
Rok: II kvartal 2014. godine

15. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu
Predlagatelj: Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: II kvartal 2014. godine

16. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
Predlagatelj: Zavod zdravstvenog osiguranja
Rok: II kvartal 2014. godine

17. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2013. godinu
Predlagatelj: Zavod za javno zdravstvo
Rok: II kvartal 2014. godine

18. Program rada Zavoda za javno zdravstvo za 2014. godinu
Predlagatelj: Zavod za javno zdravstvo
Rok: II kvartal 2014. godine

19. Informacija o radu Gospodarske komore Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Gospodarska Komora
Rok: II kvartal 2014. godine

20. Informacija o Programu rada Gospodarske komore Županije Posavske za 2014. godinu
Predlagatelj: Gospodarska komora
Rok: II kvartal 2014. godine

21. Izvješće o radu Zavoda za pružanje pravne pomoći  za 2013. godinu
Predlagatelj: Zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: II kvartal 2014. godine

22. Program rada Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2014. godinu
Predlagatelj: Zavod za pružanje pravne pomoći
Rok: II kvartal 2014. godine

23. Izvješće o radu Županijske uprave  za inspekcijske poslove  za 2013. godinu
Predlagatelj: Županijska uprava za inspekcijske poslove
Rok: II kvartal 2014. godine

24. Program rada Županijske uprave  za inspekcijske poslove  za 2014. godinu
Predlagatelj: Županijska uprava za inspekcijske poslove
Rok: II kvartal 2014. godine

25. Informacija o radu Turističke zajednice Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Turistička zajednica Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

26. Informacija o Programu rada Turističke zajednice Županije Posavske za 2014. godinu
Predlagatelj: Turistička zajednica Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

27. Informacija o radu Vladinog ureda za raseljene i izbjegle osobe za 2013. godinu
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

28. Informacija o Programu rada Vladinog ureda za raseljene i izbjegle osobe za 2014. god.
Predlagatelj: Vlada Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

29. Informacija o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2013. godinu
Predlagatelj: Služba za upošljavanje Županije Posavske
Rok: II kvartal 2014. godine

30. Informacija o radu Općinskog suda Orašje za 2013. godinu
Predlagatelj: Općinski sud Orašje
Rok: III kvartal 2014. godine

31. Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2013. godinu
Predlagatelj: Županijski sud
Rok: III kvartal 2014. godine

32. Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva za 2013. godinu
Predlagatelj: Županijsko tužiteljstvo
Rok: I kvartal 2014. godine

III – Suradnja Skupštine Županije Posavske

U 2014. godini Skupština Županije Posavske će uspostaviti novu i proširiti dosadašnju suradnju sa svim razinama zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Skupština i Stručna služba Skupštine Županije Posavske također će surađivati s institucijama međunarodne zajednice (OSCE, OHR,itd), nevladinim organizacijama, te s medijima, u okviru potreba i ostalih pitanja iz ovlasti Skupštine Županije Posavske.

Rok: kontinuirano tijekom 2014. godine.

IV – Ostale aktivnosti Skupštine i

Stručne službe Skupštine Županije Posavske

Skupština Županije Posavske će kontinuirano tijekom 2014. godine donositi zakone i propise koji su uvjetovani donošenjem okvirnih i federalnih zakona.

Radna tijela Skupštine Županije Posavske u okviru svoje nadležnosti razmatrat će materijale utvrđene Programom rada Skupštine Županije Posavske za 2014. godinu. O razmatranim materijalima  Skupštini će dostavljati  svoje pisane stavove i mišljenja prije početka svakog zasjedanja Skupštine ili ih usmeno iznositi na samoj sjednici Skupštine.

Redovito održavati sjednica  Kolegija Skupštine radi unapređenja učinkovitosti i usklađivanja rada Skupštine i  rada njenih radnih tijela.

Rok: kontinuirano tijekom 2014. godine.

Stručna služba Skupštine Županije Posavske, kao i ranijih godina, nastaviti će raditi u okviru svojih nadležnosti, te ažurno ispunjavati svoje obveze.

Program rada Skupštine za 2014. godinu ostaje otvoren za sve subjekte u Županiji Posavskoj koji mogu predlagati različita pitanja za skupštinska zasjedanja, ovisno od aktualne situacije i potrebe u svim sferama društvenog života naše Županije.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
S K U P Š T I N A
Broj: 01-02-05/14
Domaljevac, siječanj 2014. godine

Predsjednik
Mario Jurkić, prof.