I konstituirajuća 10.12.2014. (sve u jednom)

I konstituirajuća 21.11.2014. (nastavak)

I izvanredna 15.12.2014.

II izvanredna 31.12.2014.

III izvanredna 26.03.2015.

IV izvanredna 02.04.2015.

V izvanredna 09.11.2016.

VI izvanredna 09.01.2017. 

II redovna 27.04.2015.

IV redovna 28.07.2015.

V redovna 24.11.2015.

VII redovna 23.03.2016.

VIII redovna 19.04.2016.

IX redovna 24.05.2016.

X redovna 18.07.2016.

XI redovna 23.09.2016.

XII redovna 16.12.2016.

XIII redovna 23.03.2017.

XIV. redovna 12.04.2017.

XV. redovna 16.05.2017.

XVI. redovna 18.07.2017.

XVII. redovna 04.10.2017.

XVIII. redovna 28.11.2017.