I konstituirajuća 10.12.2014. (sve u jednom)

I konstituirajuća 21.11.2014. (nastavak)

I izvanredna 15.12.2014.

II izvanredna 31.12.2014.

III izvanredna 26.03.2015.

IV izvanredna 02.04.2015.

V izvanredna 09.11.2016.

VI izvanredna 09.01.2017. 

VII izvanredna 04.05.2018.

II redovna 27.04.2015.

IV redovna 28.07.2015.

V redovna 24.11.2015.

VII redovna 23.03.2016.

VIII redovna 19.04.2016.

IX redovna 24.05.2016.

X redovna 18.07.2016.

XI redovna 23.09.2016.

XII redovna 16.12.2016.

XIII redovna 23.03.2017.

XIV. redovna 12.04.2017.

XV. redovna 16.05.2017.

XVI. redovna 18.07.2017.

XVII. redovna 04.10.2017.

XVIII. redovna 28.11.2017.

XIX. redovna 29.12.2017.

XX. redovna 21.02.2018.

XXI. redovna 22.05.2018.

XXII. redovna 10.07.2018.