INFORMACIJA O TRENUTNOM STANJU, OKVIRNOJ PROCJENI ŠTETA I POTREBAMA STANOVNIŠTVA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU OPĆINE DOMALJEVAC

Voda iz rijeke Bosne poplavila je sva naseljena mjesta općine Domaljevac-Šamac: Domaljevac, Bazik, Grebnice, Brvnik, Tursinovac-Tišina. Evakuacijom je obuhvaćeno 4.592 osobe.

Voda je zahvatila 1.639 stambenih i 2.700 pomoćnih gospodarskih objekata. Na poplavljenom prostoru ostao veliki broj automobila i poljoprivrednih strojeva. Prosječna šteta po jednom domaćinstvu procjenjuje se na oko 30.000,00 KM a ukupne štete u ovoj oblasti za stambene i pomoćne objekte se procjenjuje u visini od 49.140.000,00 KM.

Pod vodom se našlo ukupno 2.849 ha poljoprivrednog zemljišta koje je već bilo zasijano proljetnim kulturama, a jedan dio zemljišta sa žitaricama je bio pred samom žetvom. Na poplavljenom području je došlo do ugibanja velikog broja stočnog fonda. Iz naselja je izvezeno 297 tona uginule stok. Najviše je uginulih svinja- 2.100 komada, goveda- 54 komada, peradi- 15.000. Uništene i velike količine pripremljene stočne hrane. Ukupne štete na poljoprivrednim zemljištima i stočnom fondu procjenjuju se na 3.747.000,00 KM.

Na poplavljenom području štetu na objektima, opremi i robi su pretrpjela 44 poduzeća i 23 obrtničke radnje. Preliminarni rezultati izračuna govore kako su ukupne štete na gospodarskim subjektima iznosi oko 15.313.000,00 KM.

Došlo je i do oštećenja cesta, mostova te na javnim objektima kao što je dom zdravlja, dječji vrtić, centar za skrb starih osoba, elektra, komunalna služba, tržnica, društveni domovi, groblje, mrtvačnica, škole, sportski tereni, koji su i dalje najvećim dijelom pod vodom. Preliminarni rezultati izračuna govore kako su ukupne štete na objektima infrastrukture iznosi oko 16.000.000,00 KM.

Razmjeri dosad neviđenih poplava nesumnjivo će ostaviti ogromne posljedice na život i budućnost ove lokalne zajednice. Preliminarna procjena štete na području općine iznosi 84.200.000 KM.

Na području općine Domaljevac-Šamac tek dolazi do povlačenja vode sa poplavljenog područja te Krizni stožer u posljednjim danima intenzivno radi na sljedećim aktivnostima:

 1. Osiguravanje stanovništvu hrane, vode, lijekova i medicinske skrb
 2. Redovito se koordinira aktivnost na terenu na ispumpavanju vode, čišćenju obiteljskih kuća i gospodarstava,dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prostora tamo gdje su stvoreni uvjeti za navedene aktivnosti,
 3. Još uvijek se aktivno pristupa sanaciji terena u smislu prikupljanja uginulih životinja.
 4. Priprema i organizacija rada za utvrđivanje i procjenu šteta.
 5. Aktivan pristup na održavanju javnog reda i mira u čemu nam pomoć pružaju dodatne policijske snage iz šireg prostora Federacije BiH.
 6. Krizni stožer nastoji što je moguće više normalizirati rad institucija prenoseći zadatke i poslove na angažirane volontere, a vraćajući djelatnike javnih ustanova i poduzeća na njihove redovite poslove.

Gledano na duži period općina Domaljevac-Šamac će imati potrebe za kontinuiranom dostavom hrane za stanovništvo ugroženog područja i hrane za preživjeli stočni fond. Trenutno logistički centar Crvenog križa Domaljevac raspolaže zalihom za zadovoljenje tjedne potrebe građana za vodom i hranom.

Zbog dvotjednog stajanja vode, izražen je problem prehrane preživjelog stočnog fonda. Na mjesečnom potrebe za prehranu stoke iznose:

 1. 50 tona koncetrata
 2. 20 tona sijena
 3. 200 tona silaže
 4. 10 tona kukuruza

Radi revitalizacije poljopde u temeljnom okviru, potrebe se prioritetno odnose na nabavu:

 1. 50 tona sjemena pšenice
 2. 70 tona sjemena kukuruza
 3. 1.500 tona gnojiva
 4. 500000 litara goriva
 5. Zaštitnih sredstava u vrijednosti od 500.000,00 KM

U dolazećem vremenu, ovisno o povlačenju vode iz naselja, planira se čišćenje stambenih objekata, javnih ustanova i javnih površina. Cjelokupno područje općine je i dalje bez struje i telefonskih veza.