IX. sjednica Skupštine ŽP

DOMALJEVAC – Kompletan materijal sa IX sjednice Skupštine Županije posavske dan po točkama dnevnog reda.

Početak Skupštine

[soundcloud]http://soundcloud.com/tihomir19/0-skupstina-18102012-zapisnik[/soundcloud]

I. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/tihomir19/i-tocka-prijedlog-zakona-o[/soundcloud]

II. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/tihomir19/ii-tocka-prijedlog-zakona-o[/soundcloud]

III. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/tihomir19/iii-tocka-prijedlog-zakona-o[/soundcloud]

IV. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/pressskupstina/iv-tocka-izvjesce-o-radu[/soundcloud]

V. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/tihomir19/v-tocka-izvjesce-o-radu-zavoda[/soundcloud]

VI. točka
[soundcloud]http://soundcloud.com/pressskupstina/vi-tocka-financijski-plan[/soundcloud]