JAVNA RASPRAVA

Skupština ŽP

Skupština Županije Posavske  je na svojoj XV. sjednici Skupštine, održanoj 04.06.2013.godine,  razmatrala  Nacrt zakona o šumama  te usvojila  Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira i  poziva
zainteresiranu i stručnu javnost na

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu zakona o šumama

za područje općine Orašje:
24.06.2013. godine (ponedjeljak), Kino dvorana u 12 sati

za područje općine Odžak:
25.06.2013. godine (utorak), Hotel Euro u 12 sati

za područje općine Domaljevac-Šamac:
26.06.2013. godine  (srijeda), Skupština Županije Posavske u 12 sati

Tekst Nacrta zakona  može se  preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba,  kao i obrazac za sudjelovanje u Javnoj raspravi.

Sve sugestije i primjedbe dostaviti na  e-mail adresu :    strucna.sluzba@skupstinazp.ba
Ili na adresu: Skupština Županije Posavske, sv. Ane 49, 76233 Domaljevac

Molimo Vašu nazočnost a potvrdu dolaska prijaviti na telefon 791-870.

SKUPŠTINA ŽUPANIJE POSAVSKE