JAVNA RASPRAVA

Skupština ŽPSkupština Županije Posavske je na svojoj XVI. sjednici Skupštine, održanoj 23.07.2013.godine, razmatrala Nacrt zakona o inspekcijama Županije Posavske te usvojila Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.

U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira i poziva
zainteresiranu i stručnu javnost na

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu zakona o inspekcijama Županije Posavske

za područje općine Domaljevac-Šamac:
16.09.2013.g. (ponedjeljak), Skupština Županije Posavske u 13 sati

za područje općine Orašje:
17.09.2013. godine (utorak), Kino dvorana u 13 sati

za područje općine Odžak:
18.09.2013. godine (srijeda), Hotel Euro u 13 sati

Tekst Nacrta zakona može se preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba, kao i obrazac za sudjelovanje u Javnoj raspravi.
Sve sugestije i primjedbe dostaviti na e-maill adresu : strucna.sluzba@skupstinazp.ba ili na fax broj 031/791-871
Ili na adresu: Skupština Županije Posavske, sv.Ane 49, 76233 Domaljevac

Molimo Vašu nazočnost a potvrdu dolaska prijaviti na telefon 791-870.

SKUPŠTINA ŽUPANIJE POSAVSKE