JAVNE RASPRAVE

Skupština Županije Posavske je na svojoj VII. sjednici Skupštine, održanoj 23.03.2016.godine, razmatrala Nacrt zakona o zadrugama te usvojila Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.
U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira i poziva
zainteresiranu i stručnu javnost na

JAVNE RASPRAVE
o Nacrtu zakona o zadrugama

20.06.2016. godine (ponedjeljak), Skupština Županije Posavske, Domaljevac u 20:00 sati

i

22.06.2016. godine (srijeda), Mjesna zajednica, Tolisa u 20:00 sati

Tekst Nacrta zakona može se preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba, kao i obrazac za sudjelovanje u Javnoj raspravi.

Sve sugestije i primjedbe dostaviti na e-maill adresu : strucna.sluzba@skupstinazp.ba
Ili na adresu: Skupština Županije Posavske, sv.Ane 49, 76233 Domaljevac

Molimo Vašu nazočnost a potvrdu dolaska prijaviti na telefon 791-870.

SKUPŠTINA ŽUPANIJE POSAVSKE