JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU I NACRTU ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske, koje je bilo nositelj aktivnosti izrade prednacrta zakona, organizira i  poziva zainteresiranu i stručnu javnost na Javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnom okupljanju i Nacrtu zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Javna rasprava će se održati 15.02.2016.godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu.

Tekst Nacrta zakona o javnom okupljanju i Nacrta zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira može se  preuzeti sa web stranice Vlade Županije Posavske (Ministarstvo unutarnjih poslova),  kao i obrazac za sudjelovanje u Javnoj raspravi. Primjedbe i sugestije dostaviti do 19.02.2016.godine  na  e-mail adresu :    ured.komesara.zp@gmail.com  Ili na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske, III ul. br. 27,Orašje 76270 ili na tel.fax. 031-713-876.

JR Obrazac sudjelovanja

Obrazloženje javna okupljanja

Obrazloženje JRiM

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o JRiM