JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPORABI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE

Vlada Federacije BiH je na 91. sjednici održanoj 16.02.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi razmatranja i usvajanja.

Nakon razmatranja i usvajanja Nacrta zakona od strane Zastupničkog doma (ožujak 2017.) i Doma naroda (lipanj 2017.) Parlamenta Federacije BiH, doneseni su zaključci kojima se prihvaća Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao dobra osnova koja može poslužiti za izradu Prijedloga zakona. Također, zaključeno je da se organizira i provede javna rasprava o Nacrtu zakona u trajanju od 90 dana.

S tim u svezi, planirano je da se u narednom razdoblju na razini kantona, a u organizaciji kantonalnih ministarstava zdravstva, organiziraju javne rasprave, a potom i centralna javna rasprava u Parlamentu Federacije BiH.

Javna rasprava za područje Županije Posavske održat će se 11.09.2017. godine (ponedjeljak) u Domaljevcu u Skupštini Županije Posavske s početkom u 12,00 sati.