JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske uputilo Nacrt Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija na javnu raspravu. Javne rasprava će se održati 10.03.2017. godine u 12,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske najkasnije do 09.03.2017. godine na adresu: Jug II, 76 270 Orašje, na e-mail adresu: minist.prosvjete.zup.posavske@tel.net.ba ili na telefon/faks:
031/713-356 ili 031/713-127.

Materijale za Javnu raspravu možete preuzeti sa stranice