JAVNA RASPRAVA U ODŽAKU

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske pokrenula je aktivnosti na izradi Kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u Skupštini Županije Posavske.Sukladno Zaključku Kolegija Skupštine predviđena je i Javna rasprava za općinu Odžak. Slijedom toga Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju u Javnoj raspravi za područje općine Odžak koja je zakazana za četvrtak 14.03. 2013. godine u Centru za kulturu Odžak, u Odžaku, u 12 sati. Nacrt Kodeksa utvrđen je na XI. sjednici Skupštine Županije Posavske održanoj dana 31.01.2013. godine, uz Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava.
U svezi s tim Skupština Županije Posavske, organizira Javne rasprave o ovom Kodeksu. Javna rasprava za općinu Domaljevac-Šamac obavljena je 28.02.2013. godine, a za općinu Orašje 07.03.2013. godine.
Tekst Nacrta Kodeksa može se preuzeti sa web stranice Skupštine Županije Posavske www.skupstinazp.ba
Link za preuzimanje Nacrta Kodeksa i obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi : http://skupstinazp.ba/?p=1040
Sve sugestije i primjedbe mozete poslati na e-maill adresu strucna.sluzba@skupstinazp.ba