Most na Savi i 10 km ceste na koridoru Vc do sredine 2014. godine

ORAŠJE-Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta, Sektor za transportnu infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekata Vijeća ministara BiH posjetio je danas Županiju Posavsku.
S ministrima financija, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  Vlade Županije Posavske Matom Brašnićem i Matom Brkićem i predsjednikom i dopredsjednikom Skupštine Županije Posavske Marijom Jurkićem i Anesom Osmanovićem razgovarao je o realizaciji projekta Koridora Vc. Bajrambašić je kazao kako je Županija Posavska prva u BiH koja je riješila sve probleme vezane za trasu koridora koja prolazi ovim područjem. Most na rijeci Savi i 10 kilometara ceste trebali bi biti završeni do sredine 2014.g., rečeno je na ovome sastanku.