Nastavak suradnje s OESS-om

Rukovodstvo i Stručna služba Skupštine Županije Posavske su na poziv Misije za europsku sigurnost i suradnju u BiH otputovali u
Zenicu.
Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini organizirat će konsultativni sastanak s predstavnicima županijskih skupština posvećen županijskoj upravi, danas i sutra, 31. svibnja i 1. lipnja 2012. godine u Zenici. Sastanak je osmišljen kao nastavak prvog konsultativnog sastanka održanog u ožujku, na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja žuipanijske uprave i održane direktne konsultacije s ključnim županijskim akterima o mogućim oblicima podrške koje Misija OESS-a može pružiti dobrom upravljanju na županijskoj razini. Teme sastanka će biti upravljanje skupštinama županija, poboljšanje funkcije nadzora, i komunikacija, sudjelovanje građana i transparentnost. Tijekom sastanka će se razgovarati o postojećim praksama, kapacitetima i preprekama u ovim oblastima, kao i o standardima dobrog upravljanja s posebnim naglaskom na rad skupština županija. Očekuje se sudjelovanje predsjednika, dopredsjednika i tajnika skupština županija u FBiH.