KLUB ZASTUPNIKA HDZ BiH i HSP BiH

 1. Željko Ćošković – predsjednik Kluba
 2. Ružica Vukić
 3. Nikola Ilišević
 4. Đuro Delić
 5. Anka Leovac
 6. Ilija Ilić
 7. Joso Marković
 8. Ivo Bilušić

KLUB ZASTUPNIKA HDZ 1990

 1. Željko Josić – predsjednik Kluba
 2. Joso Oršolić
 3. Drago Zečević

KLUB ZASTUPNIKA SDA

 1. Anes Osmanović – predsjednik
 2. Tahir Redžepović
 3. Derviš Šaćirović

KLUB SAMOSTALNIH ZASTUPNIKA

 1. Pero Radić – predsjednik
 2. Marija Oršolić – zamjenik predsjednika
 3. Ilija Bernatović
 4. Kristina Vincetić