Sva pitanja koja želite uputiti zastupnicima Skupštine Županije Posavske možete postavljati putem elektroničke pošte, listu mailova zastupnika možete pronaći u tablici pored imena svakog zastupnika.

Ime zastupnika

Adresa zastupnika