Željko Ćošković – predsjednik
Anes Osmanović – zamjenik predsjednika
Ivo Bilušić
Pero Radić
Mirsad Ahmetović

Komisija za izbor i imenovanja

–          predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje dužnosnika koje bira odnosno imenuje Skupština, ako pozitivnim propisom nije utvrđeno da takav prijedlog podnosi drugo tijelo ili drugi predlagatelj,
–          predlaže imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela i organizacije,
–          razmatra prijedloge ovlaštenih predlagača za izbor i razrješenje, odnosno imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira odnosno imenuje Skupština sa stanovišta ispunjavanja uvjeta za te dužnosti i o tome podnosi mišljenje Skupštini,
–          priprema i podnosi Skupštini prijedlog za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika Skupštine, predsjednika i članova radnih tijela Skupštine,
–          obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.
Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana.
Komisiju za izbor i imenovanje bira Skupština na prijedlog predsjedatelja iz reda zastupnika, vodeći računa o nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti.