Iz reda zastupnika izabrani su:

Ružica Vukić
Đuro Delić
Senad Ahmetović
Drago Zečević

Iz reda znanstvenih i stručnih suradnika imenuju se:

Ivan Benković
Adnan Ahmetović
Mijo Lucić

Odbor za društvene djelatnosti

–          utvrđivanje i praćenje provedbe politike i praćenja donošenja zakona i drugih propisa iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, znanosti, kulture, športa i tehničke kulture, zaštite i korištenja spomenika kulture, povijesne građe i naslijeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba, suradnju s vjerskim zajednicama, te druga pitanja obrazovanja, znanosti, kulture i športa,
–          utvrđivanja i praćenja provedbe politike i praćenja donošenja zakona i drugih propisa iz područja braka, obitelji i starateljstva, posebne zaštite djece i majčinstva, zaštite žena na radu, planiranja obitelji i demografske politike, radnih i stambenih odnosa, te zapošljavanja, socijalne skrbi, zbrinjavanje prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, zdravstvene zaštite i ustroja zdravstvene službe, mirovinskog i invalidskog osiguranja, zaštite sudionika i žrtava domovinskog rata, zaštite žrtava fašističkog terora, poratnih žrtava, ratnih i drugih vojnih invalida, prava bivših političkih zatvorenika, te druga pitanja socijalne politike i zdravstva.
Odbor za društvene djelatnosti ima 7 članova.
Skupština bira 4 člana Odbora između zastupnika, a 3 člana imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.