Iz reda zastupnika izabrani su:

Ilija Ilić
Nikola Ilišević
Marija Oršolić
Željko Josić

Iz reda znanstvenih i stručnih suradnika imenuju se:

Admir Hadžikadunić
Đuro Marković
Ivo Vincetić

Odbor za Gospodarstvo, Proračun i Financije

–          utvrđivanja i praćenja provedbe politike i praćenje donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na: koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka Županije, osnove gospodarskog sustava i osiguranje uvjeta za djelovanje tržišta, tekuća gospodarska kretanja, restrukturiranje i vlasničku pretvorbu, razvitak poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značenja za Županiju, osiguranje uvjeta za zajednička ulaganja sa stranim partnerima, gospodarske odnose s inozemstvom, druga pitanja gospodarske politike i razvitka,
–          utvrđivanje i praćenje provedbe politike i praćenja donošenja zakona i drugih propisa iz područja poljodjelstva, šumarstva, vodoprivrede, sela i seljaštva,
–          utvrđivanja i praćenja provedbe politike i praćenja donošenja zakona i drugih propisa iz područja prometa, veza, elektroprivrede, informatike i zaštite okoliša,
–          utvrđivanje i praćenja provedbe politike i praćenje donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na sustav financiranja i javnih potreba u Županiji: proračun i završni račun Županije, fondove Županije, robne zalihe, porezni sustav i poreznu politiku, financijske odnose s drugim županijama, Federacijom Bosne i Hercegovine i inozemstvom, te druga pitanja proračuna i financija,
–          utvrđivanja i praćenja politike i praćenja donošenja zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja, zaštite graditeljske baštine, graditeljstva i koordinacije izgradnje javnih objekata od posebnog interesa za Županiju, utvrđivanja građevinskog zemljišta i drugih pitanja prostornog uređenja.
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun ima 7 članova.
Skupština bira 4 članova Odbora između zastupnika, a 3 člana Odbora imenuje se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika na prijedlog komisije za izbor i imenovanje.