Obuka za pisanje projekata

ORAŠJE – Misija OESS BiH, organizirala je obuku o upravljanju projektnim ciklusom od 09. do 16. listopada 2012.g. u Orašju u zgradi Vlade Županije Posavske. Na završnom modulu šef Ureda OESS-a Bijeljina Raina Traicova dodijelila je certifikate za 22 uspješna polaznika. Među polaznicima obuke nalazili su se i zastupnici Skupštine Županije posavske Nada Ćulap, Ilija Ilić, Ninoslav Sušilović i Ilija Mikić. Čestitke je i prigodne riječi u ime Vlade Županije Posavske uputio i ministar Blaž Župarić.

-Čestitam na završenoj obuci vezano za izradu projekata. Mislim da je to korisno znanje ne samo za vašu osobnu edukaciju već i na korist institucijama u kojima radite, dakle i cijeloj zajednici. Vjerujem da će ovakvih seminara i prezentacija biti i ubuduće s obzirom na vrijeme u kojem se i BiH sve više približava euroatlantskim integracijama, kazao je prigodom čestitanja ministar Blaž Župarić.

-U ime Misije OESS-a BiH čestitam završetak obuke. Drago nam je što se u velikom broju odazvali seminaru. Ovaj trening nije samo teorijsko znanje, već se iskreno nadam da će te vještine koje ste stekli tijekom obuke, u praktičnom smislu iskoristiti. Bitno je istaknuti da postoje raspoloživa sredstva EU, međutim većina novca ostaje neiskorištena jer je nizak kvalitet projekata koje organizacije podnose. Ukoliko se ne
ispunjavaju određeni standardi u izradi projekata, oni se radije odlučuju da ne doniraju sredstva već da doniraju u loše projekte. Važno je da Županija izradi jedan profesionalni tim koji će se angažirati na pisanju projekata, Podnošenje ovakvih projekata automatizmom znači, bolje i više usluga dostupnih građanima a to i jeste cilj projekta. Vjerujem da vam je ova obuka bila od koristi i da ćemo se iduće godine sresti kako bi nam kazali koliko ste projekata Europske unije realizirali, kazala je u Orašju šef Ureda OESS-a Bijeljina Raina Traicova.

Obuka je bila interaktivnog tipa sa ciljem da polaznike obuči vještinama i tehnikama pisanja projekata, rečeno je tijekom seminara kojeg je vodila Snežana Dačić – službenik za podršku upravi pri uredu OESS-u Bijeljina.