ODRŽANA XVII SJEDNICA SKUPŠTINE ŽP

DOMALJEVAC, 25. rujna 2013. godine U sjedištu zakonodavne vlasti, mjestu Domaljevac, dvorani za skupštinske sjednice održana je XVII sjednica zakonodavnog tijela Županije posavske. Za sjednicu je predložen dnevni red od šest (6) točaka:

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Amandmana 1 na Podugovor o kreditu od 20.03.2012. godine za Projekt nabave, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Županijske bolnice u Orašju
3. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2012.godinu
4. Plan i program rada Županijske bolnice Orašje za 2013. godinu
5. Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2012. godinu
6. Informacija o radu Općinskog suda u Orašju za 2012. godinu

Na prijedlog Vlade Županije posavske uvrštena je i sedma točka Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnom pravobraniteljstvu Županije posavske. Predstavnici Vlade su ovaj Zakon tražili u žurnom postupku jer je županijski pravobranitelj određeno vrijeme na bolovanju i u postupcima pred sudovima Županiju posavsku nema tko braniti po službenoj dužnosti. Točka je prihvaćena i uvrštena kao sedma.

Prve četiri točke i sedma točka prihvaćene su voljom većine skupštinskih zastupnika, dok su peta i šesta točka primljene k znanju. Sve su točke izazvale dugotrajne rasprave, pa je zasjedanje skupštine potrajalo skoro sedam (7) sati.

Uvod

Prva točka

Druga točka

Treća točka

Četvrta točka

Peta točka

Šesta točka

Sedma točka