ODRŽANA XX SJEDNICA SKUPŠTINE ŽP

DOMALJEVAC, 30. prosinca 2013. godine Posljednja ovogodišnja, XX. sjednica, Skupštine Županije Posavske održana je 30. prosinca 2013. godine u dvorani za sjednice Skupštine u Domaljevcu. Umjesto predloženih četiri točke razmatrane su tri (sve su prihvaćene). Na prijedlog predsjednika Skupštine prof. Marija Jurkića jedna je točka odgođena zbog dorade.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Nacrt poslovnika Skupštine Županije Posavske,
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj,
3. Prijedlog odluke o privremenom financiranju Županije Posavske za razdoblje siječanj-ožujak 2014.godine,
4. Prijedlog odluke o davanju medicinske opreme u vlasništvo Županijskoj bolnici Orašje.

Na Nacrt poslovnika Skupštine Županije Posavske nisu pristigla sva potrebna mišljenja. -Kako bi se pripremio što kvalitetniji dokument potrebna su dodatna usuglašavanja, zaključio je predsjednik Jurkić, a zastupnici su prihvatili, te je točka skinuta s dnevnoga reda.

Zastupnici su prihvatili Odluku o privremenom financiranju Županije Posavske za razdoblje siječanj-ožujak 2014.g. Radi se o financijskom dokumentu koji se donosi u slučaju kada u tekućoj godini nije donesen Proračun. -Kako postoji još uvijek financijskih nepoznanica kada je u pitanju grant sredstava sa više razine vlasti od oko 2,5 milijuna sredstava, kao i donošenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Proračun Županije Posavske za 2014.g. nije donesen već Odluka o privremenom financiranju za tromjesečne naredne godine, pojasnio je ministar financija Mato Brašnić. Prihodi i primici kao i izdaci za razdoblje siječanj-ožujak 2014.g. iznose 6.448.826 KM.
Rad Skupštine Županije Posavske u 2013.g. predsjednik Skupštine ŽP prof. Mario Jurkić i dopredsjednik Skupštine Anes Osmanović, ocijenili su puno boljim već u prethodnoj. -U 2013.g. je bilo 13 zasjedanja što su i u Centru Civilnih inicijativa ocijenili među najažurnijim u odnosu na ostale županijske Skupštine. Vjerujem da ćemo dokumente donošenje Ustava i novog Poslovnika riješiti u prvoj polovini 2014.g., izjavio je predsjednik Skupštine Jurkić.

Prvi dio sjednice

Drugi dio sjednice

Treći dio sjednice