PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XXIII SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

SKUPSTINA ODLUKA O FINANCIRANJU

Skupština Županije Posavske na XXIII. sjednici održanoj 15. travnja 2014. godine u Domaljevcu  većinom glasova usvojila je Proračun Županije Posavske za 2014. godinu u visini od 33.000.000,00 KM.

Pored ovoga zastupnici su usvojili i Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2014. godinu, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, Odluku o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i Vjerodostojno tumačenje stavka 3. članka 21. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu, te primili k znanju Informaciju o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2013. godinu.

  1. Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2014. godinu
  2. Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2014. godinu
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske – (predlagač: Enes Đulović, zastupnik u Skupštini Županije Posavske)
  5. Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja
  6. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja stavka 3. članka 21. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu
  7. Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2013. godinu.

Slijedi tonski zapis sjednice:

Prva dio

Drugi dio

Treći dio

Četvrti dio

Peti dio

Šesti dio

Sedmi dio

Osmi dio