OKONČANA X SJEDNICA SKUPŠTINE ŽP

DOMALJEVAC – Nakon sedmosatnog rada zastupnici Skupštine Županije posavske su uspješno priveli kraju deseto zasjedanje. Na dnevnom redu je bilo devet, od predloženih deset točaka.  Prva predložena točka Prijedlog odluke o imenovanju članova Neovisnog odbora za izbor i reviziju je nakon raspave skinuta s dnevnog reda tjesnom većinom zastupnika. Brojne rasprave uslijedile su i po drugoj točki dnevnog reda Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2012.godine, ali je na koncu rasprava ovo Izvješće prihvaćeno voljom većine zastupnika Skupštine Županije posavske. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.-30.06.2012. godine nije dobilo potrebnu skupštinsku većinu pa je odbijeno, odnosno nije prihvaćeno. Rasprave su vođene i kod treće i četvrte točke dnevnog reda Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2011. godinu i Plan i program rada Zavoda za javno
zdravstvo Županije Posavske za 2012. godinu, ali su obadvije točke na kraju prihvaćene glasovima većine zastupnika. Čini se da su točke 5. I 6. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2011. godinu i Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2012. godinu prihvaćene najlakše. U proceduri rasprave i glasanja obadvije su prihvaćene. Na primjedbu predsjednika Općinskog suda u Orašju da Skupština ne raspravlja o izvješćima pravosudnih institucija, posljednje tri točke 7., 8. i 9. Izvješće o radu Općinskog suda u Orašju za 2011. Godinu, Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2011. Godinu i Informacija o Izvješću o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona – Orašje za 2011. Godinu primljene k znanju bez rasprave.

U prvom dijelu skupštinskog zasjedanja prihvaćen je Zapisnik s prošle IX sjednice. U zastupničkim pitanjima sudjelovali su Ninoslav Sušilović, Anes Osmanović i Ilija Mikić. Pokrenuto je nekoliko inicijativa.

Zastupnici su raspravljali i o nekoliko zaključaka. Tako su prihvaćeni zaključci da godišnja izvješća institucija, poduzeća i organa koji se financiraju iz županijskog proračuna ne mogu na sjednicu Skupštine Županije posavske doći nakon okončanja drugog kvartala. Vladi je dan rok od 30 dana za imenovanje ministara iz reda ostalih naroda. Zatraženo je ubrzavanje procesa otvaranja ureda Općinskog suda Orašje u Odžaku.

Skupštinski su se zastupnici složili da nema rasprave o Planu i programu rada u XI mjesecu za tekuću godinu. Moraju se naći mehanizmi da se Planovi i programi na zasjedanju nađu na ranijim sjednicama.