PREDSTAVLJEN VIRTUALNI PARLAMENT

DOMALJEVAC Centri civilnih inicijativa će od idućeg mjeseca pokrenuti novi web portal ‘‘Virtualni parlament‘‘, čija je prezentacija za zastupnike Skupštine Županije posavske održana 25.10.2012.g. u dvorani za sjednice županijske Skupštine u Domaljevcu. Pokretanje web portala će na jedan inovativan način unaprijediti komunikaciju parlamentaraca i građana na razini Županije, entiteta i države uz dodatnu mogućnost zastupnicima da što uspješnije ostvaruju svoju parlamentarnu ulogu. Komunikacija vlasti i građana je dvosmjeran proces u kojem građani mogu čuti ključne poruke političara, a političari čuti i razumjeti najvažnije poruke građana. Putem ovog portala, javnost će imati bolji uvid u rad svakog zastupnika Skupštine Županije Posavske. Portal je u testnoj fazi i sredinom idućeg mjeseca bit će dostupan svim mještanima BiH, kako bi na taj način mogli izravno komunicirati sa zastupnicima u Skupštini.