PRIOPĆENJE ZA JAVNOST, 31.05.2014. GODINE

Jučer do 21,00 sat radna jedinica Elektro Domaljevca osigurala je napajanje električnom energijom 400 domaćinstava u Baziku i dijelovima Domaljevca uz regionalnu cestu. Ovisno o povlačenju vode i stanju stambenih i gospodarskih objekata, osiguravat će se opskrba električnom energijom ostalih dijelova naselja u Grebnicama, Baziku i Domaljevcu.

Jutros je u općinskom poglavarstvu održan sastanak općinskog načelnika sa domaćim gospodarstvenicima i gospodarstvenicima iz dijaspore radi izrade plana obnove javne infrastrukture, gospodarstva i kućanstava na području općine Domaljevac.

Razina vode u Domaljevcu je i dalje visoka i sporo se povlači, te još uvijek nisu stvoreni uvjeti za sustavno čišenje objekata i javnih površina, njihovu dezinfekciju i zbrinjavanje kabastog otpada.

Iako u otežanim uvjetima, zdravstvena služba stacionirana u šalter sali Općine Domaljevac funkcionira 24 sata dnevno.