PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S VII. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

IMG_20160323_102155

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske na VII. sjednici, održanoj 23.03.2016. godine razmatrala je Nacrt zakona o zadrugama i po ovoj točki dnevnog reda usvojen je Zaključak da je Nacrt zakona dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, zadužen predlagač da provede Javnu raspravu i o rezultatima Javne rasprave  sačini Izvješće koje će dostaviti  zastupnicima Skupštine Županije Posavske uz Prijedlog zakona, a Javna rasprava o Nacrtu zakona provest će su u roku od 60 dana.

Usvojena su Izvješća o radu Skupštine Županije Posavske za 2015. godinu i Vlade Županije Posavske za 2015. godinu.

Zastupnici Skupštine su primili k znanju Informaciju o radu Općinskog suda u Orašju za 2015. godinu te usvojili Zaključak nakon razmatranja mišljenja Vlade Županije Posavske na Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH koji će se uputiti Ministarstvu pravde F BiH.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Drago Zečević, Mirsad Ahmetović, Senad Ahmetović i Željko Josić.

Dana 22.03.2016. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori (Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju VIII. sjednicu, Odbor za gospodarsvo, financije i proračun svoju V. sjednicu i Odbor za društvene djelatnosti svoju V. sjednicu).

Audio zapis:
1.dio

2.dio

3.dio

Stručna služba Skupštine