PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XIII. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Skupština Županije Posavske na XIII. sjednici, održanoj 23.03.2017.godine razmatrala je i usvojila Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2016. godinu, Program rada Skupštine Županije Posavske za 2017. godinu,  Program rada Vlade Županije Posvaske za 2017. godinu, Zakon o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske, Odluku o imenovanju Neovisnog odbora za izbor i reviziju, Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Predloženi Program rada Skupštine Županije Posavske za 2017. godinu dopunjen je sa tri mjere Nacrt zakona o muzejima, Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske i Informacija o stanju o zdravstvu tako da sada predviđa razmatranje 57 mjera u ovoj godini.

Neovisni odbor za izbor i reviziju, sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Županije Posavske, imenovan je na četiri godine a čine ga: Mandica Kosić, Ivica Marković, Davor Ilić, Ilija Bilušić, Mario Brkić, Mišo Senković i Samed Trtak.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Ružica Vukić, Drago Zečević i Senad Ahmetović.

Dana 22.03.2017. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju XVII. sjednicu i Odbor za društvene djelatnosti svoju XI. sjednicu. Odbor za gospodarsvo, financije i proračun svoju XII. sjednicu nije održao zbog nedostatka kvoruma.

Prije početka zasjedanja Skupštine svoju XII. sjednicu održao je Klub Bošnjaka u Skupštini Županije Posavske.

Slijedi audio zapis

Stručna služba Skupštine