PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XVII. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC, 5.10.2017. godine – Skupština Županije Posavske na XVII. sjednici, održanoj 4.10.2017.godine u Orašju razmatrala je i usvojila Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Zastupnici su također razmatrali Nacrt zakona o muzejima i usvojili Zaključak da je Nacrt dobra osnova za izradu Prijedloga zakona. Pored ovih zakonskih mjera zastupnici su razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Posavske za period 2017.-2037. godine te primili k znanju Informaciju o stanju u poljoprivredi Županije Posavske.

Na ovom zasjedanju zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Drago Zečević, Željko Josić, Mirsad Ahmetović i Derviš Šaćirović.

Dana 3.10.2017. godine svoje sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za gospodarsvo, financije i proračun  svoju XVI. sjednicu i Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo svoju XXI. sjednicu. Odbor za društvene djelatnosti svoju XV. sjednicu nije održao zbog nedostatka kvoruma.

Komisija za izbor i imenovanja svoju XIII. sjednicu održala je 4.10.2017. godine.

Stručna služba Skupštine

1.dio

2.dio