PRIOPĆENJE ZA JAVNOST STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 26.05.2014.

Na današnjoj 27.sjednici Općinskog stožera CZ izvršena je analiza zaključaka sa prethodne sjednice te podneseno izviješće o stanju na terenu. Voda se povlači sa poplavljenih područja te je svakim danom sve veća pristupačnost još uvijek poplavljenim i ugroženim područjima naše Općine.

Očekuje se da će se danas okončati poslovi izvlačenja uginule stoke, a prema pribavljenim informacijama sa terena do sada je izvučeno 1230 komada uginulih svinja, 12 komada uginulih goveda, 20.000 komada peradi i 5 uginulih divljači.

Kao prioritetan problem na terenu je čišćenje poplavljenih objekata i otprema kabastog otpada, te je u tom pogledu građanima apelirano da se sav otpad nakon čišćenja stavlja kraj ceste , a upućeni su i zahtjevi za pomoć vojske, odnosno njihove inženjerijske jedinice, da pomognu sa svojim ljudstvom i kamionima radi odvoza tog otpada.

Također je zaključeno da se hitno upute zahtjevi Županijskom i Federalnom ministarstvu nadležnom za okoliš, da im se ukaže na probleme sa otpadom, te da se ista očituju o tom pitanju i ponude konkretna rješenja i pomoć.

Na sjednici je usuglašeno da se u koordinaciji sa mjesnim zajednicama pod hitno odrede lokacije za privremeno odlaganje otpada u svakoj od mjesnih zajednica , kao i lokacije na kojima je potrebno postaviti cisterne sa pitkom vodom građanima kojima ista nije dostupna.

Zbog nedostatka potrebnog broja materijalno-tehničkih sredstava (čizme, zaštitna odijela i sl.) za rad ekipa na terenu , zaključeno je da se obave razgovori sa Caritas-om i drugim organizacijama, koji su primali pomoć mimo Općinskog stožera CZ, da daju podatke o raspoloživim navedenim sredstvima te ista podijele po Mjesnim zajednicama radi efikasnog i pravovremenog djelovanja na terenu, te osiguranja potrebitog broja istih za svaku poplavljenu i ugroženu MZ-u.

Također je dogovoreno, a u cilju provođenja DDD mjera (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije), da se organizira sastanak mjesnih veterinarskih stanica i veterinarskog inspektora radi planiranja i provođenja tih mjera, kao i da se upute zahtjevi višim nadležnim ustanovama u toj oblasti (županijskim i federalnim Zavodima za javno zdravstvo i nadležnim ministarstvima) da svatko od njih poduzme konkretne mjere i pruži pomoć za poplavljene prostore naše Općine.