SASTANAK O PORODILJNIM NAKNADAMA

DOMALJEVAC, 11. prosinca 2013. godine Koalicija za izjednačavanje prava porodilja u Županiji posavskoj, koju čine udruge s područja općina Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac, Skupština Županije posavske u saradnji s Misijom OESS-a, ured Bijeljina, pozvali su predstavnike političkih stranaka koje sudjeluju u radu Skupštine Županije, ministarstva financija, gospodarstva, rada, zdravstva i socijalne skrbi u Vladi Županije posavske, predstavnike Gospodarske i Poduzetničke komore na sastanak o dobivanju relevantne pravne osnove koja će svim ženama koje ispunjavaju uvjete, omogućiti dobivanje adekvatne porodiljske naknade na području Županije Posavske i time izjednačiti prava svih porodilja u Županiji posavskoj. Radni sastanak će se održati dana 12.12.2013. od 13:00 do 15:00 u sali Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu. Za sastanak je planiran slijedeći dnevni red:

–          Predstavljanje svrhe i ciljeva inicijative

–          Pregled sličnih inicijativa sprovedenih u BiH

–          Izlaganje predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske o oblasti porodiljskih naknada

–          Diskusija

–          Planovi i zaključci.