Sastanak s predstavnicima zdravstvenih ustanova

DOMALJEVAC – Predsjednik Skupštine Županije Posavske prof. Mario Jurkić razgovarao je u sjedištu zakonodavne vlasti, Domaljevcu, s predstavnicima zdravstvenih ustanova s područja Županije Posavske.
Sastanku je bio nazočan i ministar zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske Blaž Župarić. Razmatrana su aktualna pitanja iz domena rada zdravstvenih ustanova. Predstavnici zdravstvenih ustanova su iznijeli sve probleme koje imaju u svome radu. Predstavnici Skupštine Županije Posavske su evidentirali probleme. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka koji će biti organizirani na ovu temu prije zakazivanja
tematske sjednice Skupštine Županije Posavske.