VIRTUALNI PARLAMENT PORTAL CCI-ija

SARAJEVO/DOMALJEVAC- Centri civilnih inicijativa će od idućeg mjeseca pokrenuti novi web portal ‘‘Virtuelni parlament‘‘. Trebalo bi to značiti nastavak kontinuiranog zalaganja osoblja CCI-ija za poboljšanje komunikacije između građana i izabranih predstavnika vlasti, s ciljem efikasnijeg i transparentnijeg rada vlasti, te stvaranja dodatnih mogućnosti za uključivanje građana u proces donošenja važnih odluka. „Naravno, spomenuta komunikacija vlasti i građana je dvosmjeran proces u kojem građani mogu čuti ključne poruke političara, a političari čuti i razumijeti najvažnije poruke građana. Pokretanje web portala ‘’Virtuelni parlament’’ će, na jedan inovativan način, značajno unaprijediti svakodnevnu komunikaciju parlamentaraca i građana na razini Županije, entiteta i države, uz dodatnu mogućnost zastupnicima da što uspješnije ostvaruju svoju parlamentarnu ulogu. Naravno, putem ovog portala, javnost će imati bolji uvid u rad svakog zastupnika Skupštine Županije posavske, što znači da će takva komunikacija predstavnika vlasti i građana svakako doprinijeti jačanju dosadašnje saradnje, te poboljšanju međusobnog povjerenja, koje je važno za obostrano razumijevanje u vremenu kada je naše društvo suočeno sa sve više problema, koji se ne rješavaju planiranim tempom, što uzrokuje zaostatak BiH na EU putu u odnosu na druge države regije“, stoji u dopisu koji je zaprimljen u Skupštini Županije posavske. Predstavnici CCI-ija će prezentaciju ovog web portala u dvorani za sjednice Skupštine Županije posavske u Domaljevcu u četvrtak, 25. Listopada od 11.00 sati.  „Na ovoj prezentaciji bi Vam naši stručni suradnici prezentirali sadržaj portala ‘’Virtuelni parlament“ s ciljem dobivanja Vaše podrške i nastavka naše daljnje saradnje. Na kraju, smatramo da kroz bolju međusobnu suradnju možemo dati veći doprinos na stvaranju uvjeta za poboljšanje životnog standarda građana, jer predstavnici parlamenta mogu od građana i navladinih organizacija dobiti konstruktivne prijedloge za određene aspekte javnih politika, važne analize i informacije o određenim aktuelnim problemima, učešće u zajedničkim kampanjama za rješavanje važnih životnih problema i sl., dok građani mogu izraziti svoje stavove za koje očekuju konkretne akcije i poteze zastupnika i parlamenta“, stoji u dopisu iz CCI-ija.