ZAKAZANA II. SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC –  Sjednica Skupštine zakazana je za 27. travnja 2015. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu.
Kolegij Skupštine, na svojoj VI. Sjednici,  utvrdio je slijedeći Dnevni red za II. sjednicu Skupštine Županije Posavske:

 1. Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2014. godinu
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na području Županije Posavske
 1. Izbori i imenovanja:
 1. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
 2. b) Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
 3. c) Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora predsjednika Mandatno-imunitetne komisije
 4. d) Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora zamjenika predsjednika Mandatno-imunitetne komisije
 5. e) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo
 6. f) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun
 7. g) Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
 8. Informacija o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona-Orašje za 2014.godinu
 9. Informacija o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2014. godinu

Stručna služba Skupštine