ZAKAZANA XXIV. SJEDNICA SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

Sjednica Skupštine će biti održana 30. srpnja 2014. godine (srijeda) u 9,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu, a sjednice radnih tijela održat će se dan ranije u utorak 29. srpnja 2014. godine.
Kolegij Skupštine utvrdio je slijedeći Dnevni red za XXIV. sjednicu Skupštine Županije Posavske:
1. Prijedlog zakona o koncesijama
2. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obveza po osnovi otplate vanjskog duga u Županiji Posavskoj
5. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu
6. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2013. god.

Materijale možete pronaći na stranici.

Stručna služba Skupštine