PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S XI. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC – Uz predsjedanje Blaža Župarića, jučer 27. 5. 2020. godine, održana je XI. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske.

Zastupnici su razmatrali i usvojili: Zakon o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti Županijskog pravobranitelja, Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice za 2019. godinu i Plan i program rada Županijske bolnice za 2020. godinu.

Zastupnici su također primili k znanju Informaciju o Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2019. godinu i Informaciju o Financijskom planu i Programu rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2020. godinu.

Zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici: Ilija Ilić, Drago Zečević, Senad Ahmetović, Damir Hamidović i Elvis Živković.

Dana 26. 5. 2020. godine svoje IX. sjednice su održali skupštinski odbori – Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, Odbor za gospodarsvo, financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti.

Stručna služba Skupštine

1.dio

2.dio

3.dio