CBBIH: ZAMJENA NOVCA KM OŠTEĆENOG U POPLAVAMA

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), u skladu s aktima kojima je reguliran rad s gotovim novcem, vršit će zamjenu novca KM oštećenog u poplavama kao i do sada, u punom iznosu, bez naknada i posredstvom komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini. Iz CBBiH navode da je elementarna nepogoda koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu dovela do toga da je dio novca KM, koji se nalazio u opticaju u poplavljenim područjima, oštećen direktnim uticajem u kontaktu s vodom ili vlagom.

Navode da će vršiti zamjenu oštećenog novca KM koji se nalazio u posjedu komercijalnih banaka u bankomatima, poslovnicama, trezorima ili u posjedu ostalih pravnih i fizičkih osoba, bez naknada i posredstvom komercijalnih banaka u BiH. Komercijalne banke dužne su, u skladu s aktima CBBiH, od građana Bosne i Hercegovine primati oštećeni novac KM, odnosno izvršiti zamjenu za novac podoban za opticaj. Prilikom predaje novca KM oštećenog usljed poplava na zamjenu u Centralnu banku Bosne i Hercegovine, komercijalne banke su obavezne novac prethodno očistiti i dezinfikovati, osušiti ukoliko je potrebno, te prebrojati i pakovati u skladu s aktima CBBiH kojima je regulisan rad s gotovim novcem KM. U skladu sa Zakonom, CBBiH ne vrši zamjenu oštećenog stranog novca, ali građani zamjenu tog novca, kao i do sada mogu vršiti posredstvom komercijalnih banaka u BiH, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.