Za preuzimanje amandmana jednostavno kliknite na naziv.

Amandman 23. studenog 1996. godine

Amandman 30. studeni 1999. godine

Amandman 12.04.2000. godine

Amandman 17. srpnja 2000. godine

Amandman 01.10.2004. godine