IMENOVAN KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE

DOMALJEVAC 03.02.2015. – Temeljem Amandmana LXXXI. na Ustav FBiH stavak 2. („Službene novine FBiH“, broj 52/02 i 60/02) i članka 38. Poslovnika o radu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 6/01) Predsjednik Skupštine Županije Posavske uz konzultaciju sa Zamjenikom predsjednika imenovao je kandidata za Predsjednika Vlade Županije Posavske gospodina Marijana Klaić.

image-9a47605e93392a43d6c057311254da400af487eee2d2d5e13fd38dadc108b93c-V