Informacija sa sastanka s predstavnicima policije

Domaljevac, 28.12.2011. godine – održan sastanak Predsjednika Skupštine i Zamjenika predsjednika sa Štrajkačkim odborom Sindikata MUP-a Županije Posavske.

 Štrajkački odbor su predstavljali: predsjednik sindikata Zlatko Tuzlak, Dražen Kobaš, Marijan Kaurinović, Stipo Ekmečić i Kasim Fetahović.

 Štrajkački odbor je iznio zahtjeve koje će tražiti u daljnjim pregovorima s  Vladom Županije Posavske:

  1. Da primjena Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika bude od 01.08.2012. godine bez ikakvih dodatnih uvjetovanja, te da se u periodu od njegovog donošenja do stupanja na pravnu snagu izrade provedbeni propisi koji će omogućiti njegovu primjenu, te da su u tu svrhu osiguraju financijska sredstva za drugo polugodište fiskalne 2012 godine.
  2. Da se svim policijskim službenicima osnovna plaća poveća od 15 do 5% (po platnim razredima) do donošenja i primjene Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika. Povećanje neto plaća X. i IX. platnog razreda za 15%, VIII. i VII. za 12%, VI. i V. za 8%. Ovo povećanje provesti kombinacijom povećanja koeficijenata i povećanja postotka na policijska ovlaštenja. Primjena ovako uvećanih neto plaća za gore navedene platne razrede biti će od 01.01.2012. godine.
  3. Da se noćni rad počne isplaćivati sukladno dogovoru s Vladom Županije Posavske.
  4. Da se uplati jednokratna pomoć sindikatu MUP-a Županije Posavske u iznosu od 10.000,00 KM posredstvom KO SSS Županije Posavske.
  5. Sindikat djelatnika MUP-a Županije Posavske se obvezuje da će privremeno obustaviti Generalni štrajk, a trajni prekid štrajka biti će kada se gore spomenuti zahtjevi ispune od strane Vlade Županije Posavske.

Zaključeno je da će se 18.01.2012. godine u 11,00 sati održati sastanak Štrajkačkog odbora sindikata MUP-a Županije Posavske sa svim zastupnicima Skupštine Županije Posavske, radi upoznavanja istih s ovom problematikom.

Predstavnici sindikata MUP-a Županije Posavske upoznali su Predsjednika i Zamjenika predsjednika da će sutra 29.12.2011.godine organizirati mirne prosvjede ispred zgrade Skupštine u Domaljevcu, u 11,00 sati.

Dodaje komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *